Součástí bude i vystoupení nadějného houslisty Gabriela Formana a vyprávění autora o neobyčejně rozmanité krajině největší a nejlidnatější země Afrického rohu, kterou obývají a po tisíce let spoluvytvářejí příslušníci desítek národů a kmenů.