Zdeněk Remeš ve svém profilu uvádí, že se s počítačem skamarádil postupně a stalo se tak i díky manažerským funkcím, které vykonával. Počítačová grafika mu po těžkém úrazu, který omezil jeho pohyblivost, nahradila dřívější aktivity, kdy hrával amatérské divadlo, zajímal se o hudbu a výtvarné umění. A tak už více než desetiletí vyjadřuje své pocity, zážitky a vzpomínky graficky, s pomocí počítače.

Dle jeho slov ho potěší, když svými obrázky udělá radost někomu dalšímu.
Sám autor zajímavých grafik také dodává, že to, co bylo vybráno k prezentaci, představuje jen zlomek z jeho tvorby, jejíž začátek se datuje do roku 2000. Na výstavě Duše v obrazech lze nalézt také počítačově upravené dobrušské motivy nebo zajímavě zpracované přírodní náměty, mezi nimiž upoutají například ty, které vycházejí ze struktury minerálů.
Tvorbu a osobnost autora představil na vernisáži Jiří Mach z Vlastivědného muzea v Dobrušce a přiblížil hostům, jak se seznamoval s jeho počítačovou grafikou: „Obrazy Zdeňka Remeše, které jsou zde vystavené, mají společné motto obsažené v názvu výstavy: Duše v obrazech. Zkusil jsem se nad tím zamyslet a přiznávám, že jsem byl v počátku na dost značných rozpacích. Lze vůbec duši zobrazit? Vždyť je to cosi, co se nedá uchopit lidskými smysly, nedá se to zvážit ani změřit ani jiným způsobem zaznamenat. Když se však zadívám do těchto obrazů a snažím se pochopit, co říkají, musím přiznat, že se duše dá namalovat. A je to naprosto úžasné."

O Zdeňku Remešovi, kterého zná díky společnému působení v ochotnickém divadelním souboru dlouhá léta, pak řekl: „Patří k lidem, kteří dokáží hledat hodnoty života tam, kde opravdu jsou. Prolínají se jako ona pověstná červená nit celým jeho životem a mám pocit, že právě v jeho díle výtvarném nacházejí své jedinečné zhmotnění. Nejde o laciný experiment s technikou, hraní si s tvary a barvami bez smyslu a účelu. V jeho pracích je zašifrováno hluboké poselství životního smyslu, najdeme v nich hloubky radosti a smutku smíšené v takových poměrech, v jakých je mísí život sám."

Slavnostní zahájení mělo velice pěknou hudební kulisu, o kterou se postaraly vnučka vystavovatele Katka Veselá (housle) a Veronika Němcová (zpěv). Jejich provedení lidových písní obdivoval nejeden z hostů akce už od úvodní Teče voda, teče věnované speciálně Zdeňku Remešovi. Lapidárium v Dobrušce je otevřeno vždy od pondělí do pátku a to během provozní doby městského úřadu. (ehl)