Tři detailně propracované divadelní ukázky v podání žáků umělecké školy, které byly k vidění v rámci sobotního dne otevřených dveří, se setkaly s velkým diváckým ohlasem.

Na dramaťáku zažijí spoustu legrace

Prvním úryvkem, jenž pobavil obecenstvo, byl příběh zamilovaného Broučka. Ve druhé ukázce přítomní zhlédli známou balkonovou scénu z oblíbené hry Romeo a Julie od Williama Shakespeara. Perfektní vystoupení dvou hlavních aktérů vystřídalo komediální představení s názvem Poprask na laguně.

Vystupující žáci byli odměněni upřímným potleskem a viditelným pobavením diváků. „Chodíme sem již od první třídy jednou až dvakrát týdně. Divadlo je náš velký koníček a rády bychom u něj zůstaly i do budoucna,“ shodují se tři mladé a velmi talentované herečky studující rychnovské gymnázium, které během zkoušení zažívají spoustu legrace a zábavy. Jejich umělecká činnost však není zaměřená pouze na prkna, co znamenají svět, ale věnují se také zpěvu či hře na hudební nástroje. O veselou atmosféru při zkouškách se zasluhuje i jejich učitel Petr Hofmann, který je oblíbený svým bezprostředním a zároveň profesionálním přístupem. „Literárně dramatický obor připravuje nejenom budoucí herce a herečky, ale především vychovává a rozvíjí komunikativní lidi, jenž právě komunikaci využijí ve svých dalších životních směrech. První stupeň začíná přípravkou a pokračuje až do šestého ročníku.

Dále následují čtyři ročníky druhého stupně,“ informoval Hofmann. Žáci dramatického oboru se během působnosti v umělecké škole věnují pantomimě, muzikálu a dalším divadelním žánrům. V této době zkouší Amadea a chystají vánoční představení.

Obohacují kulturní život Rychnova

Historie rychnovské umělecké školy sahá až do roku 1945, kdy vznikla za účelem šíření kulturního poslání hudby mezi nejnižší vrstvy. V dnešní době ZUŠku navštěvuje více než 700 dětí z Rychnova i širokého okolí, které se vyučují ve čtyřech oborech – hudebním, výtvarném a v neposlední řadě také literárně dramatickém. Na kulturním vzdělávání dětí se podílí na 24 učitelů.

ZUŠ pořádá řadu zajímavých akcí, jimiž pravidelně obohacuje kulturní dění v Rychnově nad Kněžnou. Mezi ty nejoblíbenější patří předvánoční účinkování na výstavě betlémů, slavnostní novoroční koncert, celoškolní soutěž Múzy a hlavně Dny ZUŠ, které na přelomu května a června nabízejí řadu koncertů, výstav, tanečních a divadelních představení pro širokou veřejnost. Mimo tyto velké akce škola připravuje pravidelné koncerty pro seniory s názvem Hrajeme pro radost a mnohé další. Sbor, orchestry i soubory šíří slávu rychnovských muzikantů po celé Evropě.