Zemanová: „Mým cílem je, aby příběhy bezpráví nebyly pro naše studenty anonymními“

Pro peníze nebo pro režim?

Příběh o mystifikační akci StB nazvané Kameny, kdy v letech 1949 – 1952 fungovala falešná státní hranice, bude k diskusím žáky z Mozaiky inspirovat rozfázovaně až do konce tohoto roku. Téma svobody a nesvobody se bude probírat v hodinách etiky. Otřesný dokument o několika rovinách pravdy zanechal patnáctileté mladé lidi vyrovnanými. Propojení zhlédnutých informací s živou zkušeností a přiblížení nedávné historie komunistického režimu studentům chce ředitelka Kamila Zemanová dosáhnout interaktivním domácím úkolem. Děti se budou svých rodičů a příbuzných ptát, jestli znají někoho, kdo emigroval, anebo byl režimem perzekvován. K reflexi pak dojde tedy nejen na úrovni výuky, ale i mezi dospělými. „Nakolik morální a nemorální člověk dokáže být, bude náplní debat až postupně během následujících týdnů, musí se jim to trochu usadit,“ vysvětlila ředitelka Kamila Zemanová. Nejradši by byla, kdyby se z rodin žáků našel někdo, kdo by byl ochoten vést besedu o době cenzury a vládě státního aparátu. Jeden z žáků poznamenal: „Pro prachy člověk udělá všechno.“

Příběhy bezpráví

Jedním z témat, kterému se soustavně společnost Člověk v tísni, jsou moderní československé dějiny. Období po druhé světové válce není ve výuce věnován dostatečný prostor – ať už z časových důvodů, nebo kvůli nedostatku vhodných pomůcek a materiálů. Vzhledem k tomu, že se často jedná o historické události ještě velmi živé, někteří pedagogové váhají, jak výklad o tomto období do výuky zařadit a jak ho pojmout.

Jako výborný prostředek pro sdělování informací a pro iniciování reflexe a debaty se v našich projektech osvědčil dokumentární film a další audiovizuální prostředky. Sestavili jsme proto sadu filmů mapujících události našich novodobých dějin, s důrazem na zločiny 50. a 60. let, jaro 68, sovětskou vojenskou intervenci, následnou normalizaci a sametovou revoluci roku 1989. Záměrně vybíráme filmy, které přinášejí pohled na osudy konkrétních lidí a přibližují autenticky konkrétní historickou dobu.

Abychom zintenzivnili zavádění tématu novodobých dějin do škol, organizujeme pravidelně každý rok v listopadu projekt Příběhy bezpráví ­– měsíc filmu na školách. V rámci projektu nabízíme základním a středním školám zdarma film pojednávající o období komunistického Československa. Neusilujeme pouze o pasivní přijímání informací, ale pomocí filmových projekcí, které školy uspořádají, a následných besed s pamětníky, historiky či režiséry, se snažíme přimět žáky a studenty k přemyšlení a diskuzi o stále živé etapě našich dějin.

Projekt doprovází další akce pro školy a širokou veřejnost – literární soutěže, seriály článků v Lidových novinách, výstavy, publikace či týmové projekty pro žáky a studenty.

Předcházející tři ročníky projektu potvrdily narůstající zájem škol. První ročník se konal v roce 2005 a projekce s besedou proběhly na více než 360 základních a středních školách. V listopadu roku 2006 jsme navázali druhým ročníkem, kterého se účastnilo celkem 550 škol. Úspěšně projekt pokračoval i v roce 2007, kdy se do třetího ročníku zapojilo více než 590 škol.

http://www.jedensvetnaskolach.cz