Úvodním článkem je informace Rudolfa Remeše o zhodnocení aktuální situace staveb polských lanovek na Šerlichu. Polská strana musela dodatečně splnit opatření ke zjištění, upřesnění, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů realizované stavby. Která opatření to byla se dočtete v uvedeném článku. Alžběta Čejková seznamuje čtenáře s přírodní památkou Velká louka, kvetoucím ostrovem uprostřed smrkových hvozdů.

Chráněné území se nachází v lesním komplexu v Trčkově a vyskytuje se v něm mnoho zajímavých rostlinných a živočišných druhů. Ve svém druhém příspěvku Rudolf Remeš informuje o tom, jak se chovat při pořádání zimních hromadných akcí v CHKO Orlické hory a co má všechno pořadatel zajistit, aby se nedostal do rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny. Radka Jakoubková zpracovala stručné zhodnocení monitoringu ryb na vodních tocích v CHKO Orlické hory i na některých místech mimo v roce 2010.

V dalších příspěvcích se pak dozvíte o organizačních změnách na Správě CHKO Orlické hory. Dočtete se také o zájezdu strážců do CHKO Český les a o prodloužení výstavy velkoformátových fotografií rostlin do konce března 2011, instalované v Muzeu zimních sportů a řemesel v Deštném v O. h. V Galerii ohrožených druhů si přečtete o tučnici obecné a slepýši křehkém, silně ohrožených organizmech Orlických hor. V závěru nechybí ani soutěž Co vidíte na obrázku.

(jk)