Rychnovský pěvecký sbor Carmina včera již tradičně zahájil věhlasnou regionální výstavu Betlémy z kraje Orlických hor v rychnovském Společenském centru.

Letošní ročník nejnavštěvovanější společenské akce ve městě pořadatelé připravili s poctou Josefu Korejzovi – Blatinskému a tvůrcům králických betlémů. „Do velkého sálu nám zapůjčila vzácné exponáty východočeská muzea, soukromí sběratelé i současní tvůrci,“ komentoval výstavu její autor Jan Tydlitát. Sedloňovská výtvarnice Jarmila Haldová před slavnostním zahájení rychle doplnila svůj vystavený betlém o další figurky, aby byl ještě bohatší. Akce je otevřena denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin, a to až do 30. 12. (24. 12. jen od 21 do 01 hodin a 25. a 26. 12. pouze od 14 do 18 hodin). (ign)