Bambiriáda je jedna z možností, jak se žadatelé z kosteleckého uprchlického tábora mohou začlenit mezi vrstevníky.

 

 

Tato akce je zaměřena na přehlídku všech organizací, které se zabývají volným časem dětí a mládeže. Jedním z navrhovaných témat, kterým se věnuje, je mimo jiné i Děti a minority – soužití s menšinami. Úcastnit se jí budou i uprchlíci z Kostelce.

„Akce má stmelovat všechny děti, i všechny národnosti. V této oblasti se jí bude účastnit rychnovský nízkoprahový klub KAM i handicapované děti,“ uvedl ředitel Domu dětí Josef Solár s tím, že se také snaží upozornit na nezastupitelnost pobytu mladého člověka v kolektivu vrstevníků.

Právě Bambiriádu využijí žadatelé o azyl z kosteleckého uprchlického tábora k navázání nových kontaktů a k sblížení. Právě žadatelé jsou někdy odsouváni mimo naši společnost a občané se jich straní. Vedení tábora se však snaží tyto problémy co možná nejvíce eliminovat všemi možnými prostředky.

„V podobných akcích je jedinečná příležitost, jak zapojit žadatele do naší kultury. Úspěšně se nám to již daří s některými školami ve společných programech. Na Bambiriádu pojede dvacet dětí a sedm dospělých,“ sdělila vedoucí střediska Ivana Coufalová.