Žáky základních škol z celého Rychnovska svážely na první ročník Bambiriády speciální autobusy.


Rychnovské náměstí Karla Poláčka a přilehlý zámecký park včera naplnilo více než čtyřicet ogranizací se stánky, které zde prezentovaly své činnosti.

Rovněž tomu bude i v pátek, kdy akce pokračuje po celý den.

„Bambiriáda je velkolepá přehlídka všech organizací, které se zabývají volným časem dětí. Cílem je prezentovat a nabídnout co nejširší možnosti pro mládež na trávení volného času. U nás v Rychnově, v rámci regionu, je to letos takový zahajovací ročník pod motem Každý jsme jiný, všichni jsme rovnoprávní,“ uvedl ředitel Domu dětí v Rychnově Josef Solár.

Návštěvníci tu mohli zhlédnout ukázky práce Policie ČR, hasičů, zdolávat lanové překážky, bludiště, navštívit rukodělné dílničky, airsoft a spoustu dalších atrakcí.

Akce se po oba dny účastní přibližně 20 základních škol z celého regionu, rodiče s dětmi, a nechyběli ani zástupci měst, kteří se na uskutečnění této akce rovněž podíleli. Jak uvedl Josef Solár, na Bambiriádu se podařilo získat díky podanému grantu i finance, které byly využity na zaplacení dvou autobusů, aby svážely do Rychnova děti ze vzdálených škol majících s dopravou problémy: „Jsem velmi rád, že z devadesáti procent oslovené školy pozvánku přijaly a akce se zúčastnily,“ konstatoval ředitel Solár.