Zámek Častolovice

Expozice zámku je otevřena do neděle 3.října, otevřeno je vždy od 9 do 18 hod. mimo pondělí. Poslední prohlídka v 17 hod.

Park, zvěřinec, dětské hřiště lze navštívit denně, se soumrakem se park uzavře.

Schodolez pro handicapované vozíčkáře nahradila letos výsuvná plošina, v zámeckém parku vyrostl nový altán, ve kterém je návštěvníkům k dispozici občerstvení, do expozice byl umístěn restaurovaný obraz z 18. století ze sbírek zámku v Zásmukách. Každý měsíc se v zámecké galerii koná tradiční výstava, letos majitelka zámku Diana Sternbergová dává prostor mladým umělcům z regionu.

Kolowratský zámek Rychnov n. K.:

Expozice je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

V expozici se objevily nové exponáty z depozitáře.

Zámek Opočno


Otevřeno je 9 - 11.30 a 12.30 – 17 hodin každý den mimo pondělí a den následující po státním svátku, připadne-li svátek na pondělí. Běžná prohlídka zahrnuje historické interiéry, obrazárnu, knihovnu, asijské zbraně, zbrojnice a trvá asi 75 min. Zkrácená prohlídka zahrnuje historické interiéry, obrazárnu, knihovnu, trvá asi 50 min.

Na zámku je nově instalována výstava měděného a cínového nádobí. Opočenská beseda pořádá letní koncerty v obrazárně. V říjnu se zde uskuteční Mezinárodní setkání sokolníků.

Zámek Doudleby nad Orlicí

Sezona končí posledního října tohoto roku. Zámek je otevřen celý týden s výjimkou pondělí, úterý – neděle od 9 do 18 hodin. Září – říjen: úterý – neděle od 9 do 17 hodin.

Poslední prohlídka je vždy hodinu před uzavřením zámku. Možnost nočních prohlídek a prohlídek mimo otevírací dobu po předběžné dohodě. Park je pro veřejnost otevřen pouze v návštěvní hodiny zámku. S letošní sezonou zde otevřeli menší přírodovědné muzeum, po celou sezonu je zde nová výstava kočárků a panenek.

Zámek Potštejn

Do září je otevřeno denně od 9 do 17 hodin.

Návštěvníci si mohou prohlédnout vylepšenou novou expozici Bubákov přibližující historii obce, je zpřístupněn také mramorový sál se vzácným, bohatě zdobeným štukovým stropem, pokračují zde pravidelné Páteční salony – besedy se zajímavými hosty nejen z regionu. Dětem jsou určené rovněž nové speciální prohlídky - Pohádkové neděle. Od června je otevřen zrevitalizovaný zámecký park.

Hrad Potštejn

Do září je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Prohlídka s průvodcem trvá 50 minut. Je zde naučná stezka Portifikační opevnění středověku. Po celou letní sezonu je v areálu hradu umístěna expozice útrpného práva. Na hradě se konají divadelní a šermířská vystoupení, po zimě se sem vrátilo stádečko kamerunských koz.

Nový zámek Kostelec nad Orlicí

V empírovém stylu byl postaven pro hraběte Josefa Kinského v letech 1829 – 35 podle plánů architekta Jindřicha Kocha, který zároveň navrhl i řešení interiérů s bohatými soubory nábytku, obrazů a grafiky, Objekt prošel v posledním desetiletí rozsáhlou rekonstrukcí. Současně se stavbou zámku byl v jeho okolí založen anglický part vysoké přírodně krajinářské hodnoty. V prostorách Nového zámku se nachází Galerii Kinských a Městské muzeum.

V nově zrekonstruovaných prostorách Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je otevřena stálá muzejní expozice města. V objektu, který je kulturní památkou, bude možno vždy o víkendech shlédnout model středověkého osídlení města, faksimile kosteleckého kancionálu, představeny budou cechy, živnosti a spolky vystihující tehdejší život ve městě. Samostatná část bude věnována významné osobnosti města, akademickému sochaři a medailéru panu Zdeňku Kolářskému a jeho návrhům, „skicám“, medailím a další tvorbě.

Předměty archeologických nálezů, doplněné fotografiemi nalezišť, mapami, doprovodnými texty, schématy a kresbami jistě zaujmou.

Realizací projektu vznikne ve dvou etapách dosud chybějící stálá muzejní expozice dokládající dávnou minulost a vývoj společenského a kulturního života města a jeho okolí, podpoří a zvýší pocit sounáležitosti obyvatel s místem života a vytvoří se možnost zajímavého seznámení se s dávnou minulostí.

Obě expozice jsou otevřeny každou sobotu a neděli od 10 do 18.hodin.