Organizátory koncertů jsou obce Orlické Záhoří a Bartošovice, dále Sdružení Neratov a Myrha. Duchovní „záštitu" nad akcí převzal správce římskokatolické farnosti Neratov Mons. Josef Suchár ve spolupráci s klášterem františkánů v polském Zielenci.

Adventní koncerty jsou vždy čtyři a každý rok ve stejném pořadí: Orlické Záhoří – Zielenec – Bartošovice – Neratov.  Už tuto neděli 30. listopadu v 16 hodin tedy rozezní kostel sv. Jana Křtitele v Orlickém Záhoří melodie prvních adventních a vánočních skladeb v provedení Petra Strakoše (varhany) a Veroniky Střálkové (housle), s nimiž vystoupí děti zdejší mateřské a základní školy. Koncertu bude předcházet jarmark lidových řemesel s vánoční tématikou na prostranství u budovy obecního úřadu.

O jedné zvláštnosti Adventu mezi horami řekla Jana Matyášová z Informačního centra v Orlickém Záhoří: „V průběhu uplynulých ročníků nechala obec Orlické Záhoří v rámci česko-polské spolupráce realizované prostřednictvím Euroregionu Glacensis vyrobit dřevěný betlém v životní velikosti, jehož autorem je Jan Rázek  z Javornice.  Betlém se rozsvěcí při I. adventním koncertu  u našeho obecního úřadu a „pomyslné světlo adventu" putuje po hranici do dalších míst.

V polském Zielenci je pak světlo rozsvíceno v maketě betléma z Orlického Záhoří, který byl  v rámci zmíněného  česko-polského projektu zhotoven stejným autorem. A takto putuje „pomyslné světlo" až do cíle v Neratově." Oba betlémy lze pak vidět od adventu až do Hromnic, tedy 2. února.

Druhou zastávkou hudebního cyklu je i letos polský Zielenec, kde 7. prosince vystoupí v kostele sv. Anny operní pěvkyně Maria Wedler. Třetí adventní koncert mezi Orlickými horami proběhne jako už šestkrát předtím v kostele sv. Máří Magdalény v Barotošovicích a posluchači se mohou těšit na královéhradecký saxofonový kvartet-kvintet SAX FRAPPÉ.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově 21. prosince cyklus adventních koncertů na česko-polském pomezí skončí. Důstojnou tečku jeho sedmému ročníku udělá pěvecký sbor Corale z Gymnázia Žamberk. 

Začátek těchto tří koncertů je vždy ve 14 hodin.

Důležitou informaci přidala Jana Matyášová ještě na závěr: „Vstupné na všechny koncerty je dobrovolné a výtěžek bude použit na opravy a údržbu jednotlivých kostelů."

Dana Ehlová