Dlouhé a pomalu popojíždějící kolony aut táhnoucí se Častolovicemi připomínají proud řeky, která pocitu bezpečnosti místním moc nepřidá. Městys se pod koly kamionů otřásá a dusí se ve výparech z výfuků. Osobní vozy i těžká nákladní auta se tudy valí ze všech stran asi "nejhustěji" je tu v době střídání směn v nedaleké automobilce. Není divu, že se tady obyvatelům špatně dýchá a s velkými nadějemi vyhlížejí plánované obchvaty. Už dlouhé roky.

"Takto to tady vypadá furt, je to tady šílený a kór když jezdí ty kamiony, je to zoufalé, nehledě na to, někteří řidiči tu vjíždějí do protisměru. Je to na denním pořádku, člověk to nepochopí, jak kdyby nechodili do autoškoly!" stěžuje si prodejkyně zmrzliny, která má to, co se v centru Častolovic děje, po celý den na očích.

V kopci v Komenského ulici, která je už tak dost těsná, pak auta prý neváhají ani předjíždět a některé kamiony sjíždějí z kopce příliš rychle.

"Taky tady šli lidi s dítětem přes přechod, jelo auto s vlekem, zastavilo a za ním kamion najednou křápl do auta a strčil ho až na přechod, naštěstí ti lidé stačili uhnout," připomíná jednu z událostí, které se tu odehrály.

Místní si například stěžují, že když se potkají v Komenského ulici dva kamiony, na úzkém chodníku se jim sotva vyhnou, otírají se prý chodcům pomalu o ramena. A i cyklistům tu jde o život.

Jeden takový právě sjíždí Komenského ulicí, naproti kamion, za cyklistou se z kopce tlačí další. Kolař nakonec raději uhýbá na chodník. "Jezdím tudy každé ráno do práce do Kostelce. Je tady jiná možnost cesty, ale až dole za obuví přes Konopáč," vysvětluje s tím, že by to znamenalo zajížďku.

Problém trvá

Častolovicemi denně projede přes 14 tisíc aut. Neúnosná zátěž, hluk a zápach z dopravy tu už v minulosti podnítilo vznik petice, v níž obyvatelé Komenského ulice žádali o zakázání průjezdu těžkých kamionů touto příliš úzkou ulicí, které podle nich ohrožují chodce. Kamiony tu jezdí dál.

"Procházet kolem nich je tam šílené," potvrzuje jedna z místních - Barbora, s tím, že také ona obchvat postrádá. "Na jednu stranu, když člověk ví, kudy má vést, že tam jsou dnes louky, zvířata, je mu to líto. Ale jinak to asi nejde."

Silné otřesy, které působí kamionová doprava, navíc zhoršila stav domů a přispěl k tomu i stav silnice. Ta prošla loni rekonstrukcí, ale problémy nezmizely. Těžká auta podle místních stále působí škody.

"Už měl být obchvat, už jenom ta situace s těmi kamiony je hrozná. Projít Komenského ulicí se lidi bojí. A s kočárkem stoprocentně, je to nepříjemné," svěřuje se jedna z maminek Markéta.

close Volební anketa Rychnovského deníku info Zdroj: Deník zoom_in

"Ta doprava tam dnes všechno znehodnocuje, bydlím tam moje babička a má kompletně rozpraskaný barák," doplňuje ji Lucie.

K některým úpravám v dopravě v Častolovicích se už přikročilo.

„Nejvíce nás trápila křižovatka u základní školy. Před dvěma lety jsme se tu rozhodli udělat velkou rekonstrukci pro zvýšení bezpečnosti. Vedle sokolské zahrady vzniklo asi třicet parkovacích míst a celá křižovatka u školy dostala nový tvar. K tomu se přidaly přidružené investice kraje do opravy silnice III. třídy, přilehlé z jedné strany k sokolské zahradě, minulý rok prošla obrovskou rekonstrukcí silnice II. třídy, kde přibyly nové bezpečnostní prvky, a dokončili jsme první část společného cyklochodníku od základní školy směrem ven z obce na Solnici,“ připomněl některé investice do dopravních opatření starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Tím hlavním, co by mělo městysu ulevit, však zůstává vybudování obchvatu, potažmo vlastně dvou.

Dokončení obchvatů? Snad v roce 2026 a 2028

Jako první přijde na řadu východní část obchvatu, kterou plánuje vybudovat Královéhradecký kraj.

"V současné době se dokončují podklady pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Následovat budou další kroky, jako je získání stavebního povolení a také majetkoprávní příprava – tedy výkupy pozemků. Termín realizace je těžké nyní přesně určit, ale předpokládáme zahájení v roce 2024 a dokončení v roce 2026," sdělila vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji CIRI Jana Jiráňová.

Východní obchvat by měl odklonit z městysu jen část dopravy směřují do průmyslové zóny Solnice - Kvasiny či z ní. Projekt na tento obchvat Častolovic představuje výstavbu nových komunikací o délce asi 2,2 kilometrů a tří okružních křižovatek. Na trase budou celkem čtyři mosty – jeden překlene cyklostezku, přes druhý řidiči přejedou Štědrý potok a zbylé dva překlenou železniční trať a řeky Kněžná a Bělá.

To jižní obchvat Častolovic v délce 3,6 kilometru, který spadá do gesce Ředitelství silnic a dálnic, je podle posledních zpráv ještě vzdálenější budoucností.

"V březnu 2021 bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA, poté dne 26. července 2022 byl schválen Záměr projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy. V rámci přípravy stavby nás nyní čeká geotechnický a biologický průzkum, archeologie, zpracování dokumentace Dokumentace pro společné povolení a získání stavebního povolení, majetkoprávní vypořádání, zpracování tendrové dokumentace a dokumentace pro provádění stavby," přiblížila současný stav přípravy členka týmu komunikace ŘSD pro Královéhradecký kraj Petra Drkulová.

"Samotnou realizaci stavby předpokládáme v letech 2026 až 2028, přičemž uvedení do provozu je plánováno na rok 2028," dodala.

Slovo reportéra:

Častolovice jsou díky místnímu proslulému zámku nejen častým cílem turistů, ale také důležitou dopravní křižovatkou, kudy denně projede tisíce aut. Ať už proto, že nedaleko se nachází závod Škoda Auto a jeho dodavatelé, tak Častolovicemi prochází silnice první třídy I/11, což zde působí nemalé dopravní potíže a velkou zátěž. Častolovicím stále chybí silniční obchvaty, které by měly městysu ulevit. Tato problematika se přitom díky rozvoji automobilky týká více lokalit na Rychnovsku, okresní město nevyjímaje. Řešení dopravní bezpečnosti v Častolovicích je pro místní obyvatele jednou z nejdůležitějších otázek i pro nadcházející volební období a i proto jsem toto téma zvolila.

O Častolovicích

Častolovice jsou dnes městysem, kde žije přibližně 1700 obyvatel. Prochází jimi silnice I/11, nejdelší silnice první třídy v Česku, která spojuje města Poděbrady, Hradec Králové, Šumperk, Opava, Ostrava a Havířov a dále pokračuje na Slovensko. Díky své poloze se Častolovice staly i železničním uzlem: z trati Týniště nad Orlicí – Letohrad zde odbočuje regionální trať do Solnice, která napojuje na železnici okres Rychnov nad Kněžnou.

Historie původní vsi sahá pravděpodobně do 13. století. První písemná zmínka pochází z roku 1342. Byl to údajně Půta I. z Častolovic (†1397), válečník a dvořan Jana Lucemburského, který obec povýšil na městečko. Status městyse přestaly Častolovice používat od 50. let minulého století. Vrátil se jim v roce 2006.

V minulosti vlastnil Častolovice i Jiří z Poděbrad. Zámek nechali vystavět na místě tvrze bratři Jan, Vilém a Jiří z Oppersdorfu, a to za Bedřicha z Oppersdorfu v letech 1588 až 1616. U řeky stával špitál s kaplí sv. Václava a Loretánskou kaplí (zal. 1647 Ottou z Oppersdorfuú. Vše bylo v roce 1985 zbořeno kvůli úpravě hlavní silnice a stavbě dnešního mostu. V městečku fungoval i pivovar. Od roku 1694 drželi Častolovice Šternberkové, do jejichž rukou se zámek vrátil v roce 1992.

Ke zdejším rodákům patří malíř a grafik Zbyněk Bartoš, učitel, ředitel školy, folkloristický sběratel a autor kulturněhistorických příspěvků o východních Čechách Antonín Blažek, člen Kolegia doktorů Karlovy univerzity v Praze, biskupský a arcibiskupský konzistorní rada, profesor a katecheta Reálného gymnázia v Praze - Libni, biskupský notář Josef Kašpar a těch osobností je více. S životem v Častolovicích jsou spjati i olympionik Josef Matoušek, Diana Phipps Sternberková, principálka kočovné herecké společnosti divadelní Eliška Zöllnerová či jeden z nejvýznamnějších malířů přelomu 19. a 20. století Antonín Hudeček a jeho syn Jiří, malíř, autor loutek, amatérský provozovatel místního loutkového divadla pro děti a autor divadelní výpravy ochotnického divadla v Častolovicích. V Častolovicích byste také našli také Hudečkovu galerii a Muzeum Častolovicka.

K největším a nejznámějším podnikům v Častolovicích v současnosti patří závod Isover Saint Gobain, který je významným výrobcem izolačních materiálů.