Složení zastupitelstva pro nadcházející volební období bude podle výsledků následující - za Společně pro Vamberk: Aleš Fišer, Jan Rejzl, Vladimír Sodomka, Ondřej Frejvald a Miroslava Šustrová; za Volbu pro město: Taťána Břízová, Martin Vídeňský, Zdeněk Vavroušek, Jiří Hostinský; za ODS: Richard Sokol, Jitka Rykalová a Pavel Dlabka; za Vamberk pro život: Jaromír Klášterecký a Jaroslava Martinová; za KDU-ČSL: Miroslav Berger.