Podle nedávného výzkumu mají lidé o tom, jaké vlastnosti tvoří stereotypní nudu, mnoho předsudků. Stejně jako jiné typy stereotypů, ani tyto předsudky nemusí být objektivně pravdivé, mohou však mít negativní důsledky.

Lidé považují ty, kteří odpovídají „nudným“ stereotypům za méně vřelé a vyhýbají se jim ve společenských interakcích ještě předtím, než je poznají. „Tito lidé jsou marginalizování,“ říká experimentální sociální psycholog z univerzity v britském Essexu Wijnand van Tilburg, které výzkum vedl.

Kdo je temný empatik? Jedinec s temnými povahovými a osobnostními rysy, který ale zároveň vykazuje nadprůměrné empatické schopnosti.
Kdo jsou temní empatici? Jde o velmi nebezpečný osobnostní typ člověka

Taková zjištění by nás všechny mohla vést k tomu, abychom přehodnotili své předpoklady a předsudky před setkáním s Barborou a jí podobnými lidmi na společenské akci. Pokud totiž vstoupíte do interakce s nepřiměřeně negativním očekáváním, můžete se nakonec připravit o potenciálně příjemnou konverzaci, zatímco otevřenější mysl může umožnit rozkvět začínajícího přátelství. Výzkum přináší také několik tipů, jak můžete sami udělat lepší první dojem. 

Raději elektrošok než nudu

Van Tilbirgův výzkum vychází z více než dvacetiletého vědeckého zájmu o prožívání a vnímání nudy lidmi. Tento výzkum ukázal, že se jedná o jednu z našich nejtrýznivějších emocí, která má překvapivě hluboký vliv na naše chování. 

V roce 2014 například výzkumníci z University of Virginia v Charlottesville požádali účastníky, aby strávili 15 minut ve spoře zařízené místnosti. Účastníci neměli k dispozici mobilní telefony, počítače ani žádné materiály ke čtení, zato zde bylo zařízení, které po stisknutí tlačítka vydalo malý elektrický šok. Navzdory zjevné bolesti, kterou by to přineslo, se 18 ze 42 účastníků rozhodlo alespoň jednou to udělat, aby zabili nudu. Zdá se, že jakákoliv stimulace, dokonce i záměrné fyzické nepohodlí, byla lepší než nuda a nic nedělání.

Narcisté mají k dispozici dospělý intelekt a nástroje, umějí využít důmyslnějších mechanismů k tomu, aby od ostatních získali to, co potřebují.
Vědci popsali typy narcistů. Rozdíly jsou zásadní, hlavní roli hraje nejistota

Možná vás napadá, že tato reakce byla specifická jen pro daný experiment, nedávno však byla v trochu jiném hávu znovu zopakována. Účastníci jedné ze studií byli nuceni sledovat nudný film, ve kterém se hodinu opakovala stejná 85 sekundová scéna. Mnoho účastníků si při tom raději hrálo se zařízením, které vydávalo nepříjemný elektrický výboj, než aby hodinu v kuse sledovali nudu. 

Takové chování může působit bizarně. Profesor kognitivní neurovědy na kanadské University of Waterloo, James Danckert, však říká, že tyto studie jen ukazují, jak silná emoce pro nás nuda může být. Nutí nás pak vyhledávat nové podněty, což může mít v každodenním životě obrovský přínos. „V každodenním životě musíme neustále volit mezi využitím stávající situace a zkoumáním dalších možností. Poté, co  příliš dlouho provádíme jednu a tu samou činnost bez odpovídající odměny, donutí nás nakonec nuda raději přehodit výhybku, než abychom zůstali zaseknutí ve vyjetých kolejích,“ vysvětluje pro BBC.

Nutkání dělat cokoliv

Danckertův výzkum ukazuje, že pocity nudy jsou obzvláště trýznivé, když si vědomě připomínáme jiné potenciální zdroje stimulace, které bychom mohli prozkoumat. Pro lidi je mnohem těžší sedět v místnosti a nic nedělat, když vidí například nedokončenou skládačku nebo stůl s legem, kterého se nesmějí dotknout. 

To může vysvětlovat, proč je tak nesnesitelné trčet s nudnou osobou na večírku, zatímco kolem sebe slyšíme všechny ostatní vzrušené rozhovory. Zatímco jsme nuceni poslouchat o nejmenších detailech práce našeho nového známého, přicházíme o možnost navázat hlubší sociální kontakt s někým, kdo by se k naší osobnosti hodil mnohem lépe. 

Nepovinná očkování se dělí na hrazená a nehrazená. Rozhodnutí, zda je absolvovat, zůstává na vás. To, že je očkování nepovinné, ale neznamená, že není důležité.
Proč lidé odmítají očkování? Stopy vedou až ke špatnému dětství, tvrdí studie

Z tohoto výzkumu bychom se tedy mohli poučit všichni. Vaše domněnka, že lidé určitých profesí nebo koníčků jsou ze své podstaty nudní,vám může bránit v navazování hlubokých a smysluplných vztahů. A pokud jste nezadaní, mohou vám vaše negativní předsudky zabránit v setkání se s potenciální životní láskou. Stačí být jen trochu otevřenější a můžete najít zájem a přátelství tam, kde byste to nejméně čekali. 

Buďte zajímaví

Na druhou stranu, pokud máte pocit, že spadáte do kolonky „nudných lidí“, má pro vás Van Tilburgův výzkum pár tipů, jak se vyhnout odsouzení druhými. 

Nejdřive zvažte, zda-li byste nemohli přeformulovat svou pracovní náplň. Analýza dat sice může být na první pohled považována za nudnou profesi, ale možná přispíváte k něčemu většímu, například k vědeckému výzkumu. A vědci byli v této studii považováni za mnohem méně nudné osoby než pracovníci s daty. Zdůraznění vědeckého prvku vaší profese by tedy mohlo pomoci obejít klasické předsudky. 

Pokud přeci jenom není možné vaši práci jakkoliv vyzdvihnout a ozvláštnit, můžete se otevřít a rozpovídat o svém soukromém životě. Nezapomeňte, že nudní lidé byli ve výzkumu obecně považováni za uzavřené osoby s malým množstvím koníčků a vášní. Koneckonců, téměř každý má rád televizi a pokud ji uvedete jako své jediné hobby, budete nevyhnutelně působit nevýrazně. Jaké jsou vaše další posedlosti? Věci jako zahradničení, tvůrčí psaní, rybaření, pletení. Všechny tyto záliby byly vnímány pozitivně. A čím více příkladů uvedete, tím větší je šance, že s druhou osobou naleznete společnou řeč. „Myslím, že je důležité ukázat celou škálu oblíbených činností,“ říká autor výzkumu Van Tilburg.

Že funguje placebo „skryté“ – tedy neutrální látka vydávaná za lék – je dávno známo. Nyní však vědci zjistili, že na velkou část lidí působí i placebo přiznané!
Záhada placebo efektu. Vědci se pokusili vysvětlit tajemství léčivého (ne)léku

V neposlední řadě můžete studovat umění konverzace. Na věcech, jako je vaše práce nebo vaše minulé aktivity, bude záležet jen velmi málo, pokud se vám nepodaří navázat smysluplný dialog. „Nudaři hodně mluví, ale mají jen velmi málo co říct,“ vysvětluje Van Tilburg. Nebojte se vyjádřit své vlastní názory, ale ujistěte se, že dáváte druhému člověku dostatek příležitostí, aby také vyjádřil své názory - a nezapomeňte klást spoustu otázek, které druhého člověka vytáhnou z jeho nitra. Časem může váš nový známý zapomenout na všechny své předsudky. 

A pokud nakonec nic z toho nezabere, neberte si to příliš osobně. „Lidé velmi často uplatňují negativní stereotypy vůči druhým, když se sami cítí ohroženi. Tím, že vás někdo nespravedlivě tvrdě odsuzuje kvůli vaší práci nebo koníčkům, možná jen zakrývá svou nejistotu,“ ujišťuje experimentální sociální psycholog Van Tilburg. Nudnost, stejně jako krása, totiž spočívá v mysli pozorovatele.