Lapidárně řečeno, mozek lidí trpících mentální anorexií se scvrkává. Klesá u něj tloušťka mozkové kůry i objem pochy kortikálního povrchu a subkortikálních oblastí. Vědci došli k tomuto závěru na základě celkem 1648 skenů ženského mozku (z toho 685 skenů pořízených od žen s mentální anorexií) shromážděných z 22 různých míst.

Jde o dosud největší studii zabývající se vztahem mezi poruchou příjmu potravy a šedou mozkovou kůrou, z níž plyne jednoznačný závěr, že při výskytu mentální anorexie je důležité začít léčit tento stav co nejdřív. Studie byla publikována v odborném titulu Biological Psychiatry. Informuje o tom Science Alert

Anorexie zmenšuje mozek, ale ne nevratně

"Na této studii jsme několik let intenzivně spolupracovali s výzkumnými týmy po celém světě. Možnost kombinovat tisíce skenů mozku od lidí s anorexií nám umožnila studovat mozkové změny, jež by mohly tuto poruchu charakterizovat mnohem podrobněji," říká psycholožka Esther Waltonová z Bathské univerzity ve Spojeném království.

Margit Slimáková přednáší o výživě po celé republice
Abyste zhubli, nepotřebujete počítat kalorie, říká odbornice Margit Slimáková

Zmenšení velikosti a tvaru mozku u anorektiček podchycených zmíněnou studií bylo podle vědců dvakrát až čtyřikrát větší, než jaká jsou zmenšení vyvolaná jinými psychologickými stavy, jako je deprese, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) nebo neuro-vývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). 

Proč tomu tak je, studie přímo nezkoumala, ale výzkumný tým naznačuje, že to bude pravděpodobně souviset se snížením indexu tělesné hmotnosti (BMI) a tím i s množstvím živin, které tělo a mozek dostávají.

Modelka italského fotografa Oliviera Toscaniho pobouřila loni v září Milán.Modelka italského fotografa Oliviera Toscaniho pobouřila kdysi Milán.Zdroj: Profimedia

Studie také zaznamenala určité známky naděje: mozkové skeny totiž ukázaly, že vhodná léčba, zahrnující obvykle kognitivně behaviorální terapii, může některé z těchto změn v mozku možná ještě zvrátit.

"Zjistili jsme, že velké snížení struktury mozku, které jsme pozorovali, bylo méně patrné u těch pacientek, jež nastoupily cestu k uzdravení. To je dobré znamení, protože to naznačuje, že tyto změny nemusí být trvalé a správná léčba zřejmě může pomoci i mozku v opětovné regeneraci," uvedla Waltonová. 

Důležité je začít včas s léčbou

I když si vědci nejsou jisti, co anorexii způsobuje, o jejích dopadech víme mnohem víc. Tato porucha postihuje miliony lidí na celém světě a představuje jednu z hlavních příčin úmrtí souvisejících s problémy duševního zdraví.

Nesprávná poloha na toaletě může vést až k rakovině tlustého střeva.
Většina Čechů dělá na záchodě při vyprazdňování chybu. Může vést i k rakovině

Proč se u lidí trpících mentální anorexií snižuje mozkový objem a jaké neurologické mechanismy se s tím pojí, budou ještě objasňovat další studie, už teď je ale podle vědců zřejmé, že čím dříve se pacient začne pod odborným dohledem léčit, tím lépe. Na měření účinnosti léčby se přitom dají využít stejné techniky jako ve studii.

"Účinky léčby a intervencí lze nyní vyhodnotit pomocí těchto nových mozkových map," říká neurolog Paul Thompson z Jihokarolinské univerzity. "Tohle je opravdu alarm, upozorňující na to, jak důležité je začít léčit poruchu příjmu potravy včas."