Okružní naučná stezka začíná a končí na náměstív Olešnici v Orlických horách. Trasa dlouhá 6 km vede nenáročným terénem. Cestou se seznámíte s technickými daty i historií lehkých objektů, které tu jsou celkem čtyři. Pocházejí z roku 1936 a byly budovány na obranu státu proti hrozbě nacistického Německa. Lehké opevnění, které si můžete prohlédnout, bylo stavěno pravděpodobně podle jedné z mnoha typů pevnůstek Maginotovy liniie ve Francii. Orlické hory byly jako první na řadě se stavbou opevnění proti Německu.
Z označené trasy můžete pokračovat také k dalším zrekonstruovaným pevnůstkám. U tvrze Skutina si lze prohlédnout podzemí. Trasa naučné stezky prochází Chráněnou krajinnou oblastí Orlické hory.