Naučná stezka po lehkém opevnění
KDY: kdykoliv
KDE: Orlické hory
ZA KOLIK: zdarma

Okružní naučná stezka začíná a končí na náměstív Olešnici v Orlických horách. Trasa dlouhá 6 km vede nenáročným terénem. Cestou se seznámíte s technickými daty i historií lehkých objektů, které tu jsou celkem čtyři. Pocházejí z roku 1936 a byly budovány na obranu státu proti hrozbě nacistického Německa. Lehké opevnění, které si můžete prohlédnout, bylo stavěno pravděpodobně podle jedné z mnoha typů pevnůstek Maginotovy liniie ve Francii. Orlické hory byly jako první na řadě se stavbou opevnění proti Německu. Z označené trasy můžete pokračovat také k dalším zrekonstruovaným pevnůstkám. U tvrze Skutina si lze prohlédnout podzemí. Trasa naučné stezky prochází Chráněnou krajinnou oblastí Orlické hory.

Les včelný láká na Ivanské skály a romantické jezírko
KDY: kdykoliv
KDE: Rychnov nad Kněžnou
ZA KOLIK: zdarma

Lesopark Včelný leží v nádherném údolí Javornického potoka v Rychnově nad Kněžnou. K vyhledávaným místům přírodního parku patří Ivanské jezero a Ivanské skály. Na jejich vrcholu stojí vyhlídkový altán a malá umělá jeskyňka s figurou poustevníka Ivana. K místu se vztahují pověsti o životě poustevníka Ivana a úkrytu Českých bratří před pronásledováním. Altán, ke kterému vede svahem přístupová stezka, je příjemným odpočinkovým místem s výhledem do údolí. Od romantické vodní plochy s ostrovem vede trochu strmějším výstupem značená stezka k bývalému lázeňskému a výletnímu místu Studánka. Tamního vydatného prameniště bylo využíváno k lázeňským účelům. Nad jednou ze studánek stojí zděná kaple, která počátkem 20. století nahradila původní dřevěnou stavbu.

Vydejte se na vycházku po hřebeni Orlických hor
KDY: kdykoliv
KDE: Orlické hory
ZA KOLIK: zdarma

Naučná stezka začíná na parkovišti v sedle pod Šerlichem a končí u parkoviště na Mezivrší. Vede po červeně značené Jiráskově horské cestě vrcholovými partiemi chráněné krajinné oblasti Orlické hory a je celoročně volně přístupná pro pěší turisty, cyklisty a lyžaře. Na trase o celkové délce 17 kilometrů je instalováno deset informačních tabulí, které návštěvníky seznamují s přírodou Orlických hor, její ochranou, vývojem osídlení, dějinami turistiky a sportu. Jednou ze zastávek naučné stezky je i Velká Deštná – nejvyšší vrchol Orlických hor s nadmořskou výškou 1115 metrů.

Nahlédněte do Muzea východních Čech v Hradci Králové
KDY: kdykoliv
KDE: https://muzeumhk.cz/program/vystavy-online.html
ZA KOLIK: zdarma

Muzeum východních Čech, stejně jako ostatní kulturní instituce, je stále uzavřeno, přesto můžete nahlédnout do jeho programové nabídky alespoň formou online produktů. Výstavy, virtuální procházky a další zajímavosti jsou ke zhlédnutí na webu muzea.

Galerie moderního umění vystavuje expozice po síti
KDY: kdykoliv
KDE: https://www.galeriehk.cz/
ZA KOLIK: zdarma

Na webu Galerie moderního umění Hradec Králové můžete expozice navštívit on-line. Ve fotoarchivu je ke zhlédnutí stálá tvorba Minulé století – dvacet osobností. Expozice se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích. Každý z vybraných umělců rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se umění posunout mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím děl, ale i osobní angažovanostíve veřejném prostoru či pedagogickým působením.