Lesopark Včelný leží v nádherném údolí Javornického potoka v Rychnově nad Kněžnou. K vyhledávaným místům přírodního parku patří Ivanské jezero a Ivanské skály. Na jejich vrcholu stojí vyhlídkový altán a malá umělá jeskyňka s figurou poustevníka Ivana. K místu se vztahují pověsti o životě poustevníka Ivana a úkrytu Českých bratří před pronásledováním. Altán, ke kterému vede svahem přístupová stezka, je příjemným odpočinkovým místem s výhledem do údolí. Od romantické vodní plochy s ostrovem vede trochu strmějším výstupem značená stezka k bývalému lázeňskému a výletnímu místu Studánka. Tamního vydatného prameniště bylo využíváno k lázeňským účelům. Nad jednou ze studánek stojí zděná kaple, která počátkem 20. století nahradila původní dřevěnou stavbu.

Mastecký vodopád je pojmenován podle obce, nedaleko které se nachází. Jedná se o obec Masty, části obce Bílý Újezd v okrese Rychnov nad Kněžnou, zhruba na půli cesty mezi Solnicí a Dobruškou, v severozápadní části Podorlické pahorkatiny. Obcí Masty protéká významná podorlická říčka Dědina, které se v této části jejího toku říká Zlatý potok.

virtuální exkurze:
Edukační oddělení Galerie moderního umění Hradec Králové má pro učitele výtvarné výchovy a příznivce výtvarného vzdělávání skvělý tip. Na webových stránkách galerie můžete on-line sledovat příspěvky konference ART EDUCATION IN THE TIME OF CORONAVIRUS.