„Muzeum bez návštěvníků pro nás byl velice smutný odraz dané situace, protože právě pro veřejnost tu jsme a chceme se s ní podělit o vědění, které jako instituce ochraňujeme. Všechno zlé je však pro něco dobré. V nastalé „koronavirové pauze“ jsme se s kolegy pustili do přestavby části stálé expozice našeho muzea, což jsme plánovali již před epidemií,“ říká etnoložka rychnovského muzea Martina Rejzlová.

Etnoložka doplnila, že je nově upravena expozice současné moderní paličkované krajky, na které můžete zhlédnout díla, která byla oceněna zlatou paličkou na Bienále české krajky ve Vamberku, ale také krajky současných výtvarnic a krajkářek získaných do sbírek v posledních letech, tedy horké novinky depozitářů.

K úpravám došlo také v prvním patře Muzea krajky Vamberk. Po obnově expozice je nyní možné dozvědět se mnoho nových informací o jedné ze zakladatelek moderní české krajky, výtvarnici Emílii Paličkové a jejich žačkách, které uspěly se svou tvorbou i na Světové výstavě EXPO 1958. Během úprav stálé expozice však muzeum nezapomnělo ani na historii krajkářství na našem území.

„Nově se v textech věnujeme velké podporovatelce tohoto jemného řemesla, císařovně Marii Terezii, ale především zakladatelce vambereckého krajkářství, hraběnce Magdaléně Grambové,“ doplňuje Martina Rejzlová.

Novinkou pro návštěvníky muzea krajky jsou také ukázky paličkování konající se pravidelně každý čtvrteční dopoledne a v sobotu vždy od 14 do 16 hodin.

„Chceme návštěvníkům předvést paličkování přímo v akci, aby si toto řemeslo užili naživo. A je možné, že za herdulkou budete moci vidět i zástupce mužského pokolení,“ láká do muzea krajky Martina Rejzlová.