Hasiči po svém příjezdu provádí průzkum místa zásahu a rozdělují se do dvou skupin. První zahajuje hasební práce a nasazuje přetlakovou ventilaci k odvětrání objektu. Druhá se zapojuje do evakuace osob, kterou začal provádět personál. K dramatickým okamžikům mluvčí hasičů Martina Götzová říká: „Šlo o taktické cvičení, kde jednotka měla příležitost seznámit se s prostory denního stacionáře, který poskytuje služby těžce zdravotně postiženým.“ Zároveň si během cvičného zásahu hasiči vyzkoušeli evakuaci nepohybujících se osob.

Po ukončení taktického cvičení si mohli klienti zařízení prohlédnout hasičskou zásahovou techniku a hasiči je navíc za statečnost a spolupráci odměnili medailemi a omalovánkami.