Sochy z kmenů dříve pokácených jasanů vytvořil v roce 2010 libošovický sochař Ivan Šmíd v rámci projektu Brána do pohádky. Pravdou je, že plastiky už se dostávají na hranici životnosti. Jelikož se jedná o torza stromů spojených s kořeny, dochází ke vzlínání vláhy a postupnému opadávání dřeva. Některé ze soch už byly preventivně obehnány plůtkem.

Příčinu požáru policisté vyšetřují. Není jasné, zda šlo o úmysl či nedbalost, samovznícení vyloučili.