„Je to výrazné zvýšení,“ konstatoval Pavel Kuřitka, vedoucí oddělení prevence HZS Trutnov. „Za hlavní příčiny lze označit vliv extrémních teplot, které tvořily 14 procent všech loňských výjezdů. Hmotné škody, způsobené požáry, se vyšplhaly na 13,2 milionu korun, uchráněny byly hodnoty za 99 milionů korun. V souvislosti s požáry bohužel jedna osoba zahynula, při listopadovém požáru v osobním vozidle,“ dodal.

Největší požáry roku 2018 dělilo deset dnů. V srpnu hořel zámek v Horním Maršově, kde vinou úmyslného jednání vznikla škoda 5 milionů Kč. Krátce poté došlo k požáru stáje v Janovicích kvůli technického závadě na traktoru. Škoda byla vyčíslena na 2,5 mil. Třetím největším požárem se škodou 1,5 mil. Kč byla událost ve vrchlabské firmě na výrobu kabelů. V šestnácti případech hasiči udělili pokutu kvůli vzniku požáru.

V roce 2018 bylo nahlášeno na území okresu Trutnov 1483 událostí, z toho 64 planých poplachů. O rok dříve jich bylo 1469. Nejvíce zásahů hasičů, 765, se týkalo technické pomoci, u dopravních nehod asistovali ve 300 případech.

V posledním čtvrtletí roku 2018 došlo na Trutnovsku k 52 požárům, což je o dvacet více než za stejné období roku 2017. Podle evidence hasičů byly škody, způsobené požáry, vyčísleny na zhruba 1,35 mil. Kč. Hodnoty, uchráněné zásahy, představovaly částku 17,8 mil. Kč. Největší hmotnou škodu, půl milionu korun, způsobil prosincový požár obytné maringotky v Záboří, který vznikl nedbalostním jednáním. Škodu za 400 tisíc napáchal listopadový požár řezačky v Huntířově, způsobený technickou závadou.

Hasičské jednotky na Trutnovsku zasahovaly mezi říjnem a prosincem u 359 událostí. V 83 případech asistovaly u likvidace následků dopravních nehod.