„V roce 2018 zasahovaly společně jednotky požární ochrany z Královéhradeckého kraje a Polska u sedmi událostí, oproti tomu v roce 2017 to byly pouze tři zásahy. Naše spolupráce sice není každodenní, ale je znatelné, že se společné výcviky, výměnné stáže a workshopy konané v rámci projektu Bezpečné pohraničí začínají promítat i do ostrých,“ řekl ředitel HZS KHK František Mencl. V šesti případech byli vysláni hasiči z Královéhradeckého kraje na pomoc do Polska, při požáru lesního porostu v blízkosti Labské boudy v Krkonoších pomáhala jednotka z Polska českým hasičům. Ze sedmi společných zásahů bylo pět při likvidaci požárů, ve dvou případech se jednalo o dopravní nehodu.

Právě na postup při různých typech mimořádných událostí se zaměřily loňské společné výcviky českých a polských hasičů. HZS Královéhradeckého kraje uspořádal v roce 2018 výcviky a workshopy záchrany osob ve výškách a nad volnou hloubkou, záchrany osob z vody, výcviky potápěčů a také výcvik hašení lesních požárů.

V loňském roce se také uskutečnil první běh jazykové přípravy pracovníků krajského operačního a informačního střediska v polském jazyce. V rámci této přípravy vyjeli operátoři na třídenní studijní cestu do Polska. Naopak tři polské delegace navštívily v průběhu roku královéhradecké operační středisko a stanice Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Dobruška. V jazykové přípravě se pokračuje také v letošním roce.

Projekt Bezpečné pohraničí je mimo jiné příležitostí k pořízení speciální techniky pro zásahy hasičů. HZS Královéhradeckého kraje vybavil v loňském roce díky evropské dotaci stanice v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově třemi novými technickými chemickými automobily v hodnotě 17 milionů korun. Zároveň byl pořízen videokonferenční systém za necelý milion korun. Tento systém zahrnuje šest personálních jednotek umístěných na jednotlivých územních odborech a jednu velkou jednotku umístěnou v budově krajského KOPIS v Hradci Králové na Pražské třídě.

Rok 2019 je pro fungování projektu Bezpečné pohraničí rokem posledním. HZS Královéhradeckého kraje v něm plánuje uskutečnit dvě konference pro zástupce všech partnerů. Na setkáních budou prezentovány společné metodiky zásahů při záchraně osob ve výškách a nad volnou hloubkou a při úniku nebezpečné chemické látky. Ještě před těmito konferencemi si však prověří postupy u zásahů čeští a polští hasiči na společných cvičeních. V dubnu 2019 bude zaměřeno na záchranu cestujících z lanovky na Sněžku a v září 2019 pak na havárii cisterny převážející nebezpečnou chemickou látku. Dále připraví v průběhu roku krajští hasiči výcvik pro potápěče, výcvik zásahu v dýchací technice a plánují se také poslední stáže polských příslušníků na krajském operačním středisku.

O projektu Bezpečné pohraničí
Bezpečné pohraničí je realizováno v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Do projektu jsou zapojeny na české straně Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na polské straně v projektu spolupracují Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Wrocławiu a Katowicach.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost k provádění činností při řešení krizových situací. Jedním z hmatatelných výsledků realizace projektu bude platforma pro výměnu informací, která umožní efektivní spolupráci záchranářských služeb v případě výskytu ohrožení přeshraničí povahy. Za tímto účelem bude například vytvořen teleinformační systém zajišťující možnost řízení a výměny informací v krizových situacích mezi centry krizového řízení na jednotlivých úrovních a službami zodpovědnými za bezpečnost.

Rozpočet celého projektu Bezpečné pohraničí na roky 2016 - 2019 je 7,9 milionu eur, z toho jeden milion eur je rozpočet pro Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje.