„Průzkumem bylo zjištěno, že hoří zbytky dřevního odpadu, přičemž se požár rozšiřoval kvůli větru dál. Na likvidaci byly nasazeny postupně čtyři vodní proudy a bylo zřízeno jedno čerpací stanoviště,“ řekla mluvčí Martina Götzová.

Hasičům se podařilo zastavit postup požáru. Majitel následně zajistil na místo nakladač, pomocí kterého byly rozhrnuta doutnající kupa dřeva, aby mohly jednotky dohasit i skrytá ohniska.

Při události nevznikla žádná škoda na majetku.

Dohlídku nad požářištěm držela jednotka z Borohrádku, která ještě odpoledne místa prolévala vodou.

V ohnišovském lese hořelo jehličí.
V ohnišovském lese hořelo jehličí