Za požárem o rozsahu 50m x 50m stál pouťový balónek, který se dostal do drátů vysokého napětí. Hračka tak způsobila škodu za 25 tisíc korun.