Nadcházející předpověď, která slibuje horké počasí, by mohla opět zvýšit riziko vzniku požárů v přírodním prostředí. „Lidé by se zejména měli vyvarovat použití zdrojů otevřeného ohně v přírodě, nekouřit v okolí lesního nebo travního porostu, neodhazovat nedopalky a oheň by se měl rozdělávat pouze na místě k tomu určeném a v bezpečné vzdálenosti od lesa. Při opuštění ohniště se pak musí všichni ujistit, že je řádně uhašené dostatečným množstvím vody, je vychladlé a nedoutná," vyjmenovává bezpečnostní zásady mluvčí hasičů Martina Götzová.

Za požárem pole stál zřejmě nedopalek cigarety.Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

Na trati mezi Novou Pakou a Lázněmi Bělohrad vykolejil osobní vlak, který vezl šest cestujících. Nikomu se nic nestalo. Vlaky nahradila autobusová doprava. Odhadnutá škoda je 320 tisíc korun.
Vlak vykolejil. Srazil se s bukem