Jak uvedl mluvčí Lesů ČR, náklady na výstavbu nádrže převýšily částku 10 milionů korun.

„V rámci stavebních prací jsme zcela odstranili starou hráz, která byla v havarijním stavu. Při velké vodě dokonce hrozilo její protržení,“ vysvětlil výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. Nová hráz vytváří suchou nádrž, která dokáže v případě povodní zadržet až 32 tisíc m³ vody, a brání tak akutnímu ohrožení Lukavice.

„Pozitivním vedlejším efektem stavby je vznik pásu s tůněmi, které budou sloužit k rozvoji a zachování mokřadních druhů rostlin a živočichů,“ doplnil Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků Lesů ČR, oblasti povodí Labe.

(zr)