Stejně jako v minulých letech tvoří většinu investic zlepšování kvality sítí velmi vysokého, vysokého a nízkého napětí, kterých Skupina ČEZ provozuje v kraji více než 30 tisíc kilometrů. Dochází k modernizaci sítí a posilování napětí , významnou investicí je i automatizace ovládání vybraných transformačních stanic.

Mezi hlavní letošní investice patří výstavba vedení 110 kV v koridoru Mírovka – Hlinsko, které výrazně zvýší spolehlivost dodávek elektrické energie v jižní části regionu východních Čech. Dalšími významnými investicemi v letošním roce jsou rekonstrukce rozvodny 110 kV Poříčí, rekonstrukce transformovny 35/10 kV Špindlerův Mlýn, částečná rekonstrukce vedení vysokého napětí v trase Teplice nad Metují – Adršpach a automatizace ovládání vybraných transformačních stanic v Krkonoších.

Nemálo prostředků je investováno rovněž do modernizace a posilování sítí nízkého napětí, mezi významné akce patří rekonstrukce části sítě v Hostinném, v Deštném v Orlických horách, v Habrech na Havlíčkobrodsku a v Turkovicích na Pardubicku.

K velkým investičním akcím patří změna napětí v Novém Bydžově, kde proběhne změna z napětí 10 kV na napětí 35 kV a v Třebechovicích pod Orebem, kde bude provedena změna napětí z 5 kV na napětí 35 kV, zároveň dojde k rozsáhlé rekonstrukci především rozvodů vysokého, ale i částečně nízkého napětí v obou městech, vedení bude posilováno i v mnoha dalších menších lokalitách v rámci východočeského regionu.

Nesmíme zapomenout na akce spojené s připojováním zákazníků. Předpokládávaný objem investic do této oblasti je v letošním roce je 430 mil. Kč a týká se přibližně 1 900 staveb.

Bude zvýšena přenosovost vedení vysokého napětí pro významného investora v Trutnově, rekonstruováno vedení vysokého napětí pro napájení připravované průmyslové zóny v Chrudimi, napojeny budou velké lokality pro výstavbu rodinných a bytových domů v Pardubicích Trnové, Svítkově, Lázních Bohdaneč , Opočně a v mnoha dalších městech a obcích.

Investice putují i do oblasti ekologie, a to především na snížení ekologických zátěží a ochranu ptactva před popálením.

Zvýšené investice pomohou uspokojit narůstající požadavky zákazníků Skupiny ČEZ také ve východních Čechách.

Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionu.