Automobilka v nové smlouvě zvýšila platy tarifních zaměstnanců o pevnou měsíční částku ve výši dva a půl tisíce korun. To však nejsou poslední peníze, které škodováci na výplatnicích objeví. Kromě zvýšeného platu totiž obdrží mimořádné platby, tedy variabilní bonus a jednorázovou prémii, které v celkovém součtu činí 65 tisíc korun a bude vyplaceny v květnu. V prosinci pak bude vyplacena další jednorázová prémie ve výši dva tisíce korun.

"Novou kolektivní smlouvou jsme společně se sociálním partnerem KOVO dosáhli výsledku, který na jedné straně odráží náročné tržní prostředí a současně oceňuje výkon zaměstnanců společnosti Škoda Auto. Našim cílem je dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti společnosti a tím i pracovních míst pro naše zaměstnance. Děkuji Odborům KOVO pod vedením Jaroslava Povšíka za konstruktivní jednání, vedená v ovzduší vzájemné důvěry," uvedl po podpisu nové kolektivní smlouvy předseda představenstva automobilky Bernhard Maier.

Výroba vozů Škoda v závodě Kvasiny.
I přes pokles vrcholí ve Škodovce boj o navýšení mezd

S vyjednáváním byl spokojen i další člen představenstva automobilky Bohdan Wojnar. "Kromě navýšení tarifu o pevnou měsíční částku se budou naši zaměstnanci díky bonusovému systému opět přímo podílet na hospodářských výsledcích podniku," uvedl Bohdan Wojnar s tím, že tarifní zaměstnanci obdrží variabilní bonus ve výši 61 tisíc korun.

Při kolektivním vyjednávání byla kromě toho dohodnuta mimořádná jednorázová prémie ve výši 4000 korun, která bude vyplacena ve stejném výplatním termínu. "Všichni zaměstnanci si za svou tvrdou a odpovědnou práci v roce 2018 tento bonus více než zaslouží," dodal Bohdan Wojnar.