"Mimo jiné všem našim zaměstnancům poskytneme roušky nebo respirátory, k dispozici budou volně přístupné dávkovače s dezinfekcí. Při vstupu do areálu firmy budou zaměstnanci podrobeni namátkové kontrole teploty, a podobně. V závodě v Kvasinách je opětovný náběh výroby spojen také s návratem přibližně 2 500 polských zaměstnanců, který bude odvislý od aktuálních nařízení vlád obou států. Obnovení výroby samozřejmě úzce souvisí se schopností nové vozy prodávat. Bude nesmírně důležité, aby Vláda ČR i další evropské země pomohly vhodnými strategickými opatřeními podpořit poptávku po těchto nových vozech," informoval vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.

Dodal, že pro zaměstnance ve výrobě se od pondělí mimo jiné plánuje vytvoření menších týmů, které by měly pracovat ve stálém složení. "Briefingy při střídání směn mají být stručné. Zaměstnanci také nebudou čerpat přestávky současně, nýbrž postupně, aby se minimalizoval přímý kontakt a tím i riziko nákazy. Tam kde je to možné, je doporučeno pracovat v rámci mobilní práce z domova. Kromě toho bude v kancelářích snížen počet současně přítomných osob, aby bylo zajištěno dodržování potřebného odstupu. Také zde platí, že doby přestávekse nebudou čerpat souběžně, aby bylo zdraví zaměstnanců co nejlépe ochráněno."

Každé směně bude také přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Mimo to budou všechny oblasti výroby podléhat časté celkové dezinfekci. „V uplynulých týdnech jsme v úzké součinnosti snaším sociálním partnerem, Odbory KOVO, vypracovali rozsáhlý koncept, nazvaný „Safe Production“ a „Safe Office“: V celém areálu závodu a ve všech kancelářských objektech zrealizujeme celkem více než 80 konkrétních ochranných opatření a zaručíme tak po obnovení výroby nejlepší možnou ochranu zdraví všech našich zaměstnanců," uvedl člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast lidských zdroj Bohdan Wojnar.

Toho doplnil i jeho kolega z vedení společnosti Michael Oeljeklaus: „Během celé odstávky jsme se intenzivně věnovali přípravám na obnovení výroby. Vedle zajištění dodavatelských řetězců jsme se také zabývali možnostmi zapojení našich zaměstnanců - pendlerů, kteří do práce dojíždí přes hranice."