Náročný výstup za pomoci horolezecké techniky má jediný cíl: zajistit dostatek semen, z nichž se vypěstují sazenice. Listnaté dřeviny a jedle na většině lesních stanovišť plní funkci tzv. melioračních a zpevňujících dřevin, které pomáhají zvyšovat stabilitu lesních porostů. Tam, kde tyto dřeviny v původních porostech chybí, je nutné je uměle vysadit. Lesy ČR proto každoročně zajišťují dostatek semen více než 45 druhů lesních dřevin, z nichž je přibližně 25 druhů listnatých.

„Ročně sázíme tyto meliorační a zpevňující dřeviny na více než 40 procentech plochy určené k umělé obnově, čímž výrazně překračujeme povinnost, kterou nám ukládá lesní zákon,“ uvádí výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov. „Vzhledem k tomu, jak dlouhodobá záležitost je pěstování lesa, pracujeme s vědomím, že vhodnou volbou dřevinné skladby dáváme základ stabilním lesům schopným odolávat neustále se měnícím přírodním podmínkám tak, aby se tyto lesy dožily v dobré zdravotní kondici více než 100 let,“ dodává.

Kolik vysadí sazenic Lesy ČR?

Lesy ČR ročně vysadí více než 60 milionů sazenic lesních dřevin. Z toho polovina jsou právě sazenice melioračních a zpevňujících dřevin. Letos LČR například vysadily více než tři miliony sazenic javorů, lip, jasanů, habrů a olší. Podnik sází velké procento melioračních a zpevňujících dřevin i přesto, že náklady na obnovu jednoho hektaru lesa listnatých dřevin jsou proti smrku dvojnásobné. Jedna sazenice včetně zalesňovacích prací stojí cca 14 korun.

Kvůli velmi slabé úrodě hlavních listnáčů (buků, dubů a javorů) bude sběr semen těchto dřevin letos náročnější. LČR předpokládají, že se i přes velmi slabou úrodu během příštích týdnů podaří nasbírat více než 150 kg plodů javoru klenu, 850 kg jasanu ztepilého, 260 kg lípy srdčité a 140 kg olše lepkavé.

Např. sběr javoru klenu právě v těchto dnech končí v porostech v Hostýnských a Vsetínských vrších, kde profesionální trhači vystoupili do korun těchto stromů. Ze 150 kg semen javorů klenů může vyrůst až 350 000 sazenic.

Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR