„Jsem rád, že se systém značení domácích výrobků stále zdokonaluje a rodina certifikovaných výrobců se rozrůstá nejen v našem regionu, ale i na národní úrovni. Toto značení navíc podporuje rozvoj místní výroby, tradic i turistického ruchu,“ uvedl Luboš Řehák, regionální koordinátor značení domácích výrobků v Orlických horách a předseda Místní akční skupiny (MAS) POHODA venkova.

V České republice je totiž již patnáct oblastí s podobným značením, které jsou navíc spojené v Asociaci regionálních značek. Spolupracují tak mezi sebou nejen při propagaci, ale také na zpřísňování pravidel pro udělování certifikátů. Mezi regiony nechybí Šumava, Krkonoše, Beskydy, Vysočina, Polabí, Podkrkonoší, Moravský kras či Moravské Kravařsko.

„Vloni se nám již z finančních důvodů nepodařilo vydat aktualizovaný katalog výrobců, ale vydání je naplánováno letos,“ dodal Luboš Řehák.

Podle orlice
Domácí výrobky z Orlických hor, které poznáte podle loga – stylizované orlice, se letos prezentovaly na jarmarcích a dalších společensko-kulturních akcích. Tyto činnosti podpořil Královéhradecký kraj. „V rámci Programu obnovy venkova jsme získali dotaci sto tisíc korun. Tyto peníze jsme použili na propagaci. Šlo o noviny i výstavy na jarmarcích. Představili jsme se například na Moravě nebo na královéhradeckých dožínkách,“ uvedl Pavel Tichý, předseda MAS Vyhlídka, občanské sdružení, která spolu s MAS POHODA venkova certifikaci v Orlických horách rozvinula.

Chcete certifikát?
Zájemci o udělení certifikátu o něj budou moci požádat v roce 2009 hned dvakrát. První sběr žádostí a zasedání certifikační komise se plánuje na jaře, další pak během podzimu.

Zájem již projevil například Staročeský pivovárek v Dobrušce pro svůj dvanáctistupňový světlý kvasnicový ležák Rampušák. „Využili bychom toho v propagaci i mimo region. Když jsme totiž prezentovali dobrušské pivo v jiných regionech, našla se skutečně řada lidí, kteří mají k tomuto kraji nějaký vztah a rádi přišli naše pivo ochutnat,“ uvedl jednatel společnosti Milan Vedra. Dobrušské pivo je navíc ryze domácí produkt z podhůří Orlických hor, navazující na tradici místního pivovarnictví sahající do 14. století.

Mezi domácí výrobky s certifikátem se v roce 2008 přidala Synkovská jablíčka z ovocných sadů Synkov, Chlenská uzenina a Chlenská tlačenka vyráběné společností ZOPOS Přestavlky, výrobky košíkářské dílny z chráněných dílen Kopeček, dřevěné hračky Karla Jirsy z Pohoří a lidové kroje a dobové oděvy Evy Tatouškové z Nového Města nad Metují. V roce 2007 již značku vypovídající o kvalitě zdejších produktů získalo 12 výrobků. Jsou mezi nimi přírodní produkty, potraviny i rukodělné výrobky. Včelí produkty certifikátem označuje Lenka Skalická ze Žamberka, vitráže a dekorace tiffany technikou Marie Hájková z Orlického Záhoří, keramické a tkané výrobky chráněné dílny Kopeček, biobrikety Petr Janovec z Pěčína, biozeleninu firma Smetana Eko z Čermné nad Orlicí a mák modrý firma Labris z obce Dobré. Téměř zapomenuté řemeslo udržuje a své výrobky cejchuje brašnář Ladislav Hemrlík v Rokytnici v Orlických horách. Přírodní ovocné pálenky certifikátem originálního produktu značí Podorlická sodovkárna z Rychnova nad Kněžnou. Právo užívat certifikát má dále pečivo Marie Kalousové z Rokytnice v Orlických horách a sváteční koláčky a ličenský chléb Pekárny Lično.

(bed)