Sledování pozitivních příběhů, rady, jak postupovat v klíčových okamžicích a při strategických rozhodováních, praktická doporučení, jak řídit firmu co nejefektivněji, a další informace s praktickým využitím nabízí tento portál podnikatelům začínajícím i zkušenějším. Publikované informace by měly sloužit společnostem menším i středním, které třeba překonaly kritické začátky a dostaly se do fáze rozvoje, kde se neumí samy rychle zorientovat,“ říká prezident Hospodářské komory ČR Jaromír Drábek. Přestože se Hospodářská komora ČR odbornému vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů dlouhodobě věnuje, projekt tohoto typu je aktivitou svého druhu první.

Portál nabídne firmám prostor, kde si budou moci vyměňovat informace a diskutovat nejrůznější problémy. Najdou zde přehled zajímavých akcí, seminářů, manažerských školení a společenských akcí.