„Požadujeme rovněž zařazení služeb spojených s nakládáním s komunálním odpadem a stavebních prací ze základní do snížené sazby DPH. A měl by být konečně učiněn pokrok v otázce církevních restitucí odblokováním církevního majetku,“ řekl šéf svazu Oldřich Vlasák.

Dvoudenní zasedání 10. sněmu SMO v Hradci Králové se účastní přes 800 starostů měst a obcí z celé republiky. SMO sdružuje přes 2620 obcí, což je 40 procent z celkového počtu obcí v Česku, podle počtu obyvatel ale zastupuje přes 70 procent populace.