Na zpoplatněném úseku dálnice či silnice pro motorová vozidla nelze užít nové vozidlo s převozní značkou bez řádně označeného a vylepeného kupónu prokazujícího zaplacení příslušného poplatku. Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR proto doporučuje pro jízdu s nově zakoupeným vozidlem po zpoplatněné komunikaci dva možné způsoby použití této komunikace.

Bez starostí


Jednou z možností je, aby si občan, který zakoupil nové vozidlo a obdržel převozní značku, zakoupil pro případ, že s vozidlem hodlá užít zpoplatněný úsek dálnice či silnice pro motorová vozidla, časově omezený dálniční kupón. to je u motorového vozidla do 3,5 tuny týdenní kupón v hodnotě 200 korun a u vozidla nad 3,5 tuny a do 12 tun týdenní kupón v hodnotě 650 korun. Vzhledem k tomu, že kupón je bez vypsané registrační značky neplatný, Ředitelství služby dopravní policie tento postup doporučuje s tím, že občan si do týdenního kupónu vypíše převozní značku a po obdržení řádné registrační značky si pořídí nový kupón do kterého tuto registrační značku vypíše. Odpadnou mu tím další starosti s případnou výměnou kupónu.

Kupón na rok


Další možností je, že si občan zakoupí na nově pořízené vozidlo opatřené převozní značkou dálniční kupón s platností na celý rok. Přitom je povinen při převozu nově zakoupeného vozidla po zpoplatněném úseku dálnice či silnice pro motorová vozidla na tento kupón vypsat převozní značku. Po zaregistrování vozidla a převzetí registrační značky si vyžádá potvrzení o výměně a potvrzení společně s oběma díly dálničního kupónu předloží na provozovně České pošty, která je oprávněna k výměně dálničních kupónů a původní kupón vymění za nový.

Česká pošta


Uvedený postup byl sjednocen na jednání všech zainteresovaných složek, včetně zástupců České pošty a zástupci České pošty souhlasili s tím, že svůj metodický pokyn v tomto smyslu doplní. Pokud se nepodaří první díl kupónu z vozidla sejmout bez poškození, musí být sejmuta taková část, aby bylo možné jednoznačně určit jeho pravost.