Petice častolovických občanů putovala na Ministerstvo životního prostředí ČR. To přestupky u firmy nenašlo.

„Petici jsme poslali ministru životního prostředí Martinu Bursíkovi, aby se celá věc začala řešit,“ uvedla místostarostka městyse Častolovice a mluvčí petice Jarmila Novohradská. Zdejší lidé tvrdí, že zápach se dá přirovnat k pálení plastu a nejvíce postiženi jsou ti, kteří žijí v bezprostřední blízkosti továrny.

Emisní limity plní

Náhodná kontrola se uskutečnila na konci října a zaměřila se zejména na ověření faktů z předešlé srpnové kontroly a na doplnění dalších údajů. Občané v petici požadovali objektivní měření po delší časové období. „K tomuto zdroji byly stanoveny limity pro tuhé znečišťující a další látky. Po opakovaném měření se zjistilo, že uložené emisní limity provozovatel plní. V dalším bodě petice občané požadují dodržení zákona o ochraně ovzduší, respektive zamezení vnášení pachových látek do ovzduší. Po šetření je zřejmé, že k emisím čichově postižitelných látek z provozovny dochází. Důvodem je vlastní technologie výroby. Přesto se neprokázalo překračování přípustné míry,“ uvedla závěry tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Jarmila Krebsová.

Samotná firma o výsledku jednání není informována. „Co se týká petice, nic bližšího nám není známo. Proběhlo zde měření a jednáme s krajským úřadem. Výsledky by měly být známé do konce roku,“ uvedl jednatel firmy Roman Janata.

Ohrožují zdraví?

V petici rovněž častolovičtí občané požadovali posouzení, zda látky nemají karcinogenní či jiné účinky poškozující zdraví obyvatel. „Ministerstvo životního prostředí není k posouzení kompetentní, proto byl dotaz přesunut k vyřízení na ministerstvo zdravotnictví,“ dodala mluvčí Krebsová.

I přes tyto výsledky však bylo firmě Saint–Gobain Orsil uloženo opatření, které má zlepšit kontrolu provozu technologického zařízení a snížit zápach, který trápí občany v blízkém a dalekém okolí.