„Otvírání obálek proběhlo přesně tak, jak bylo zadáno. Obálky byly otevřeny a bylo zkontrolováno, zda nabídky splňují všechny náležitosti. Ze tří podaných nabídek byla jedna rovnou vyřazena neboť nesplňovala podmínky zadání. Druhá sice měla všechny náležitosti, ale nebyly v takovém uspokojivém stavu, aby byly považovány podle zadávacích podmínek za správné,“ zopakoval včera novinářům bez bližšího upřesnění starosta Oldřich Čtvrtečka. Nechtěl prozradit ani jména uchazečů, kteří o koupi pivovaru projevili zájem, ani konkrétní důvody, proč dvě ze tří obálek byly smeteny ze stolu. „Komise se usnesla, že nebude uvádět žádné podrobnější informace, protože jejím úkolem není poskytovat nějaké zprávy veřejnosti. Výběrová komise pouze sdělila, že ze třech obálek byly dvě vyřazeny pro nesplnění podmínek a u třetí nabídky bylo doporučeno, aby byla předána právníkovi, k posouzení a teprve potom bude předložena k projednáni radním,“ vysvětlil náchodsky starosta, že komise nechce předávat na veřejnost výsledky své práce dříve, než ji budou mít k dispozici radní. Ti se k jednání o pivovaru sejdou 3. února.