Výsledky třetího ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys byly zveřejněny včera v Hradci Králové.
Nová Paka si úspěšně vedla i v minulých dvou ročnících soutěže. Loni obsadila třetí místo, předloni vyhrála. Města byla i letos hodnocena na základě 50 kritérií rozdělených do šesti oblastí.

Nová Paka „jede“

„Nejlepších výsledků dosáhla Nová Paka zejména v oblastech cenových podmínek a kvality veřejné správy,“ uvedl za pořadatele Michal Kaderka. Ve městě a v přilehlých obcích je k počtu obyvatel o 15 procent více firem a ve srovnání s ostatními městy o více než polovinu vyšší zastoupení podnikajících cizinců.

Místní podnikatelé jsou v Nové Pace ve srovnání s ostatními městy kraje druzí nejspokojenější s prací radnice. Ta má nadprůměrný podíl kapitálových investic, vzhledem k majetku města vyrovnaný rozpočet a je druhá nejúspěšnější v získávání evropských dotací.

Podle místopředsedy krajské Hospodářské komory Ladislava Groha spokojenost mezi podnikateli panuje zejména s prací novopackého živnostenského úřadu. „Podnikatelé vesměs nemají pocit, že by je radnice nějak omezovala,“ řekl. „Dbáme na to, aby zástupci města i státní správy působili jako tým a svoji práci chápali jako službu. Chceme, aby všechna výběrová řízení byla zcela transparentní,“ řekl po vyhlášení místostarosta Nové Paky Josef Hendrych.

Dobré místo

Na stříbrnou pozici se z loňské čtvrté příčky posunul Hradec Králové. Tomu se v hodnocených kritériích nejvíce dařilo v oblastech podnikatelského prostředí a kvalitě lokality. Ve srovnání s ostatními městy má krajská metropole k počtu obyvatel o polovinu více firem a nejvyšší zastoupení sektoru služeb.

Novému Městu nad Metují, které v kraji loni zvítězilo, se nyní dařilo zejména v oblastech cenových podmínek a kvality veřejné správy. Město disponuje mezi sledovanými městy nejnižším podílem dlouhodobě nezaměstnaných.

V celostátním srovnávacím výzkumu Město pro byznys se hodnotí 205 měst V loňském roce se celkovým vítězem stalo město Klatovy.

Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Královéhradeckého kraje 2010:
Průměrné pořadí z 50 kritérií:
1. Nová Paka 6,67
2. Hradec Králové 7,16
3. Nové Město nad Metují 7,23
4. Dobruška 7,24
5. Jičín 7,62
6. Vrchlabí 7,94
7. Nový Bydžov 7,95
8. Hořice 7,98
9. Trutnov 8,14
10. Kostelec nad Orlicí 8,21
11. Náchod 8,46
12. Rychnov nad Kněžnou 8,55
13. Jaroměř 8,58
14. Broumov 8,82
15. Dvůr Králové nad Lab. 9,31

Celorepublikové pořadí 205 českých a moravských měst bude vyhlášeno v září.

ZUZANA PLOCKOVÁ, ČTK

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH MĚST KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Broumov
V Broumově je v rámci kraje nejméně rozvinuté podnikatelské prostředí. Podnikatelů je zde o 15 % a firem skoro o čtvrtinu méně, a i když meziročně počet ekonomických subjektů stoupl, je tato dynamika růstu v porovnání s ostatními městy o 30 % nižší. Zastoupení cizinců mezi podnikateli je zde o polovinu nižší, stejně jako bytová výstavba v Broumově a v přilehlých obcích. Je však nutné podotknout, že i přes nízkou hodnotu došlo k významnému zlepšení – vloni byla bytová výstavba na necelých 7 % průměru ostatních sledovaných měst. Je zde o 13 % vyšší kapacita mateřských škol a o desetinu méně žáků na jednoho učitele na základních školách. Je zde nejnižší populační přírůstek. Místní podnikatelé jsou zde nejvíce spokojení s vlastním podnikatelským prostředím.

Dobruška
Na jednoho lékaře připadá v Dobrušce a v přilehlých obcích skoro o pětinu méně pacientů a na jednoho učitele na základních školách o desetinu méně žáků. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je ve srovnání s ostatními městy o 60 % nižší. Místní radnice má nejlépe vyvážený rozpočet vzhledem k majetku města. Místní podnikatelé jsou nadprůměrně spokojení s vlastním podnikatelským prostředím, ale nejvíce kritičtí k podmínkám pracovního trhu.

Dvůr Králové nad Labem
Dynamika růstu počtu ekonomických subjektů předbíhá ostatní sledovaná města o třetinu a počet zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci meziročně vzrostl skoro o desetinu. Bytová výstavba je zde ve srovnání s ostatními městy sice jen na polovině, avšak samotná meziroční dynamika růstu je skoro dvojnásobná. Na jednoho lékaře zde připadá o 13 % více pacientů a kapacita mateřských škol je o 15 % nižší. Nezaměstnanost je zde o pětinu vyšší a mezi nezaměstnanými je o čtvrtinu méně mladých lidí ve věku do 24 let. Místní podnikatelé jsou ve svém městě nejméně spokojení – nejvíce výhrad mají k cenám i k samotné lokalitě.

Hořice
Vzhledem k počtu obyvatel je ve srovnání s ostatními městy v Hořicích a v přilehlých obcích o desetinu více podnikatelů. Je zde třetí nejnižší přírůstek obyvatel a o čtvrtinu vyšší nezaměstnanost. Na jedno pracovní místo se hlásí dvaapůlnásobek uchazečů. Počet uchazečů na jedno pracovní místo taktéž rostl meziročně nejrychlejším tempem. Místní radnice má druhý nejlépe vyvážený rozpočet k poměru majetku města a zároveň i nadprůměrný rating hodnocení. V testu elektronické komunikace místní úředníci uspěli dokonce jako jedni z nejlepších v České republice. Místní podnikatelé jsou nadprůměrně spokojení s prací své radnice i s podmínkami pracovního trhu.

Hradec Králové
Ve srovnání s ostatními městy má krajská metropole k počtu obyvatel o polovinu více firem a nejvyšší zastoupení sektoru služeb. Je zde druhá nejméně ekologicky vyvážená krajina, avšak bytová výstavba převyšuje průměr ostatních měst dvojnásobně. Ve srovnání okresů je zde nejméně znečištěné ovzduší, nejmenší růst kriminality (v Hradci Králové klesla kriminalita meziročně o 15 %), o desetinu vyšší průměrné mzdy a nejnižší pracovní neschopnost. Nezaměstnanost je zde o čtvrtinu nižší a na jedno pracovní místo se v porovnání s ostatními městy hlásí jen pětina uchazečů. Ceny stavebních pozemků jsou zde oproti krajským cenám více než trojnásobné a ceny bytů o 70 % vyšší.

Jaroměř
Na Jaroměřicku je ve srovnání s ostatními sledovanými městy o 5 % méně podnikatelů. Je zde podprůměrně ekologicky vyvážená krajina, avšak bytová výstavba je tu o pětinu vyšší. Navíc meziroční dynamika růstu počtu nových bytů převyšuje krajské hodnoty o více než polovinu. Nezaměstnanost zde rostla o 30 % rychleji a v porovnání s ostatními městy v kraji je o 16 % vyšší. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je však o 30 % nižší. Místní radnice má druhý nejvyšší podíl kapitálových investic a zároveň nadprůměrný rating hospodaření. Vodné a stočné je zde o třetinu a cena za svoz odpadu pro právnické osoby o desetinu nižší. Místní podnikatelé jsou proto nadprůměrně spokojeni s mírami cen, nejméně spokojení jsou s vlastním podnikatelským prostředím.

Jičín
K počtu obyvatel je v Jičíně a v přilehlých obcích o desetinu vyšší podíl firem a zastoupení zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci v místním podnikatelském prostředí o pětinu vyšší. Ve srovnání s ostatními městy je zde o dvě třetiny více cizinců mezi podnikateli. Ve srovnání okresů jsou zde druhé nejnižší emise, druhý nejvyšší pokles kriminality, ale také druhé nejnižší mzdy. Počet žáků na jednoho učitele na základních školách je o desetinu vyšší. Populační přírůstek je zde na čtyřapůlnásobku průměru ostatních měst, mezi nezaměstnanými je o pětinu méně mladých ve věku do 24 let, avšak dlouhodobě nezaměstnaných je zde o dvě třetiny více. Nezaměstnanost však rostla o 15 % nižším tempem než v ostatních městech Královéhradeckého kraje. Ceny stavebních pozemků jsou zde o tři čtvrtiny a ceny bytů o třetinu vyšší. Místní podnikatelé jsou zde nejvíce spokojení s cenami, s pracovním trhem i se samotnou lokalitou.

Kostelec nad Orlicí
V Kostelci nad Orlicí a v přilehlých obcích je o pětinu nižší zastoupení firem a o třetinu nižší je i zastoupení zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci v místním podnikatelském prostředí – počet velkých zaměstnavatelů dokonce meziročně klesl o 15 %. Cizinců mezi podnikateli je zde ve srovnání s ostatními městy o 60 % méně, avšak dynamika růstu počtu ekonomických subjektů je o pětinu vyšší. Kapacita ubytovacích zařízení je zde na necelé pětině krajského průměru. Také kapacita mateřských škol je o pětinu nižší a na jednoho lékaře zde připadá o 15 % méně registrovaných pacientů. Nezaměstnanost zde rostla o třetinu rychlejším tempem a podnikatelé mají výhodu většího výběru mladých lidí ve věku do 24 let, kterých je mezi nezaměstnanými ve srovnání s ostatními sledovanými městy o čtvrtinu více. Místní radnice má druhý nejvyšší počet úředních hodin a zaměstnává nejvíce strážníků. Místní podnikatelé jsou druzí nejspokojenější s kvalitou lokality.

Náchod
V Náchodě a v přilehlých obcích je ve srovnání s ostatními městy téměř o desetinu vyšší podíl firem a skoro o pětinu vyšší zastoupení zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci v místním podnikatelském prostředí. Kriminalita zde rostla druhým nejvyšším tempem. Na jednoho učitele na základní škole zde připadá o 7 % více žáků. Místní podnikatelé mají výhodu vyššího výběru mladých lidí, kterých je mezi nezaměstnanými o 12 % více. Na jedno pracovní místo se zde hlásí jen třetina uchazečů. Místní podnikatelé jsou nadprůměrně spokojení s podmínkami pracovního trhu a s mírami cen.

Nová Paka
V Nové Pace a v přilehlých obcích je k počtu obyvatel o 15 % více firem a ve srovnání s ostatními městy o více než polovinu vyšší zastoupení cizinců v místním podnikatelském prostředí. Počet středních a velkých firem meziročně klesl o více než desetinu, avšak tempo růstu počtu ekonomických subjektů je o pětinu vyšší, než je průměr ostatních sledovaných měst. Růst počtu nových bytů je zde v porovnání s krajskými čísly skoro na dvojnásobku a meziroční dynamika bytové výstavby je druhá nejvyšší v kraji. Kapacita mateřských škol je zde o desetinu nižší. Populační přírůstek převyšuje o více než dvaapůlnásobek průměr ostatních měst, avšak je zde největší podíl dlouhodobě nezaměstnaných, který je vyšší o více než dvě třetiny. I když zde rostla nezaměstnanost o 15 % nižším tempem než v ostatních městech, raketově zde vzrostl v důsledku významného poklesu poptávky po zaměstnancích počet uchazečů na jedno pracovní místo. Místní radnice má nadprůměrný podíl kapitálových investic a vzhledem k majetku města vyrovnaný rozpočet. Místní radnice na svých internetových stránkách uvádí konzervativně nastavené úřední hodiny, ale je druhá nejúspěšnější v získávání evropských dotací. Právě s prací radnice jsou místní podnikatelé druzí nejspokojenější.

Nové Město nad Metují
K počtu obyvatel je v Novém Městě nad Metují o 5 % více podnikatelů a skoro o 30 % vyšší zastoupení zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci. Na jednoho lékaře připadá o 7 % více registrovaných pacientů, ale kapacita mateřských škol je zde ve srovnání s ostatními městy o desetinu vyšší. Je zde druhý nejnižší populační přírůstek, o pětinu nižší nezaměstnanost a podnikatelé mohou ocenit, že mezi nezaměstnanými je o pětinu vyšší podíl mladých lidí ve věku do 24 let. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je mezi sledovanými městy nejnižší a dosahuje třetiny průměru ostatních měst. Na jedno pracovní místo se zde hlásí o třetinu více uchazečů. Místní radnice má nadprůměrný podíl kapitálových investic a zároveň nejvyšší rating hospodaření. Radnice má podle svých internetových stránek nejnižší počet úředních hodin, ale v testu elektronické komunikace mezi pracovníky úřadu a podnikateli dosáhla vynikajících výsledků. Novoměstská radnice je nejúspěšnější v získávání evropských dotací.

Nový Bydžov
V Novém Bydžově a v přilehlých obcích je k počtu obyvatel o pětinu nižší podíl firem a v místním podnikatelském prostředí je o 15 % nižší zastoupení zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci. Je zde taktéž nejméně zastoupen sektor služeb, ale nejvyšší dynamika růstu počtu ekonomických subjektů – ta převyšuje o více než třetinu krajské hodnoty. Kapacita ubytovacích zařízení je na desetině průměru ostatních měst, je zde nejméně ekologicky vyvážená krajina. Na jednoho lékaře připadá ve srovnání s ostatními městy o 16 % více registrovaných pacientů. Místní radnice má nejvyšší podíl kapitálových investic, z hlediska podnikatelů má nejobsažnější web a v testu elektronické komunikace vykázala nadprůměrné výsledky. Místní podnikatelé jsou druzí nejspokojenější s vlastním podnikatelským prostředím.

Rychnov nad Kněžnou
Počet zaměstnavatelů s 50 a více zaměstnanci se v Rychnově nad Kněžnou a v přilehlých obcích zvýšil meziročně o více než čtvrtinu. Je zde nadprůměrně ekologicky vyvážená krajina a v rámci srovnání okresů je zde nejnižší kriminalita. Jsou zde druhé nejvyšší průměrné mzdy, nejvyšší mzdy
v administrativě a druhá nejnižší pracovní neschopnost. Kapacita mateřských škol je v Rychnově nad Kněžnou o desetinu vyšší. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných je zde skoro o polovinu nižší. Místní radnice má nejnižší podíl kapitálových investic i nejnižší rating hospodaření, je však druhým nejvyšším podporovatelem veřejné dopravy a je nejvíce otevřená občanům – průměrná radnice má dvacet úředních hodin, rychnovská jich má 42,5. Pozitivem je i druhý nejvyšší počet strážníků. Stavební pozemky jsou zde o 40 % a ceny bytů o desetinu dražší. Místní podnikatelé jsou jedni z nejméně spokojených s cenami a s podmínkami pracovního trhu.

Trutnov
Podíl podnikatelů je v Trutnově a v přilehlých obcích ve srovnání s ostatními městy o 4 % nižší, je zde však nadprůměrně zastoupen sektor služeb. Bytová výstavba je zde na polovině průměru ostatních měst, avšak kapacita ubytovacích zařízení je dvaapůlkrát vyšší a je zde druhá nejvyšší ekologická vyváženost krajiny. V porovnání okresů jsou zde nejvyšší naměřené emise, druhé nejnižší mzdy v administrativě a nejvyšší kriminalita. Mezi nezaměstnanými je zde o 40 % vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných, než je tomu v ostatních sledovaných městech. Místní radnice má z pohledu podnikatelů druhé nejobsažnější internetové stránky a zaměstnává k počtu obyvatel třetí nejvyšší počet městských strážníků. Místní radnice je taktéž třetí nejúspěšnější v získávání evropských dotací. Místní podnikatelé jsou nejméně spokojení s lokalitou podnikání. Oproti tomu jsou nejspokojenější s prací radnice a pochvalují si i pracovní trh.

Vrchlabí
Ve Vrchlabí a v okolních obcích je ve srovnání s ostatními městy o 4 % více podnikatelů a o pětinu více firem. Je zde nadprůměrné zastoupení služeb, o více než 60 % vyšší zastoupení cizinců mezi podnikateli, avšak o 30 % nižší dynamika růstu počtu ekonomických subjektů. Je zde nejlépe ekologicky vyvážená krajina a ubytovací kapacity zde převyšují více než pětinásobně průměr ostatních měst. Nezaměstnanost na Vrchlabsku rostla nejpomalejším tempem, v porovnání s krajským průměrem je zde skoro o pětinu nižší zastoupení mladých lidí ve věku do 24 let a na jedno pracovní místo se hlásí o 60 % méně uchazečů.