Že se staneme nezasaženým ostrůvkem uprostřed kontinentu, který si nemusí lámat hlavu s růstem hrubého domácího produktu a s hrozbou nárůstu počtu nezaměstnaných už asi nevěří nikdo. A určitě tomu nevěří ti, kdo v posledních týdnech rozšířili počty nezaměstnaných. A podle nejčerstvější zprávy z náchodského Úřadu práce jsou takových lidí na Náchodsku více než čtyři stovky!!! A jak to vypadá další budou přibývat.
Úřad práci v současnosti operativně a intenzivně spolupracuje především se zaměstnavateli u kterých dochází k poklesu výrobu a odbytu. Týká se to zejména strojařských firem, ale i těch, jejichž činnost byla vázána na automobilový průmysl. „Je snaha, aby zaměstnavatelé řešili tento nepříznivý stav přednostně tak, aby pokud možno minimalizovali propouštění zaměstnanců,“ říká Hana Sedloňová z oddělení trhu práce na náchodském ÚP. Stoupající cifra v kolonce počtu lidí bez práce ale prozrazuje, že se tato snaha daří plnit jen částečně. Úřad práce realizuje také informační setkání se zaměstnavateli a jejich zaměstnanci. Cílem těchto setkání je najít nové pracovního uplatnění ještě před ukončením pracovního poměru – třeba pomocí rekvalifikace či jiného nástroje. V krajní varintě jsou seznámeni s podmínkami evidence na úřadu práce, aby jejich pozdější zaevidování bylo co nejjednodušší.

Některé podniky na Broumovsku řeší současný útlum nejprve pozastavením výroby, takže část zaměstnanců je například doma za 60% mzdy. Když se ani tímto opatřením nepodaří situaci zachránit, tak pak přijde na řadu nepopulární a obávané propouštění.