Rychnovský Úřad práce upozorňuje na podmínky, které musí zaměstnavatel dodržet v případě mladistvých.

„A právě oni mají i nejméně zkušenostís uzavíráním pracovněprávních či obdobných vztahů,“ komentovala problém vedoucí oddělení trhu práce při rychnovském ÚP Hana Kasperová.

Mladiství zaměstnanci jsou ti, kteří dosáhli 15 let věku a nedosáhli 18 let. Jejich nástup do práce tak nesmí předcházet dni, kdy ukončí povinnou školní docházku. „Nejčastěji lze sjednávat pracovní poměry na dobu určitou, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, kde je nově stanovena hranice 150 odpracovaných hodin v roce u jednoho zaměstnavatele. Práce bez uzavření příslušné dohody může být kvalifikována jako výkon nelegální práce,“ upozornila vedoucí pracovnice .

Nový zákoník práce stanoví, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda. Dohoda o provedení práce je písemná a u dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel vydává potvrzení o zaměstnání.

„Pro mladistvé je stanovená pracovní doba maximálně 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin. Přestávka na jídlo a oddech musí být poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce a nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit méně než 48 hodin,“ poukázala Kapserová s tím, že s těmito zaměstnanci nesmí být uzavřena dohoda o dopovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.
„Sehnat brigádu přes léto je problém . Nejde ani o to, kdo co umí, ale koho kdo zná,“ přiznává dnes již osmnáctiletá studentka, která si každým rokem sháněla letní přivýdělek. „Když to bylo přes mamku v práci, tak s tím nebyl problém. Měla jsme smlouvu a všechno bylo vedeno tak, jak má být. Pouze v jednom případě jsem dostávala peníze na ruku bez dokladů,“ přiznala.

„Je vhodné, aby mladí lidé získali zkušenosti v praktických pracovních činnostech a na straně druhé zaměstnavatelé využijí aktivity k překlenutí doby dovolených,“ míní Kasperová.

Co se do tištěného vydání nevešlo:

Pracovněprávní vztah upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Mladiství zaměstnanci jsou ti, kteří dosáhli 15-ti let věku a nedosáhli věku 18-ti let a den jejich nástupu do práce nesmí předcházet dni, kdy ukončí povinnou školní docházku. Nejčastěji lze sjednávat pracovní poměry na dobu určitou, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, kde je nově stanovena hranice 150 odpracovaných hodin v roce u jednoho zaměstnavatele. Práce bez uzavření pracovní smlouvy či příslušné dohody může být kvalifikována jako výkon nelegální práce, který řeší místně příslušný úřad práce. Vhodné je také připomenout, že nový zákoník práce stanoví, že mzda, plat nebo odměna z dohody nesmí být nižší než minimální mzda, dohoda o provedení práce je písemná a u dohody o pracovní činnosti zaměstnavatel při ukončení tohoto pracovněprávního vztahu vydává potvrzení o zaměstnání.

Pro mladistvé je stanovená pracovní doba maximálně 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout 6 hodin, přestávka na jídlo a oddech musí být poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce a nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit méně než 48 hodin. S těmito zaměstnanci nesmí být uzavřena dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů.

Při uzavírání pracovněprávních vztahů je povinností zaměstnavatele, včetně agentur práce, věnovat pozornost bezpečnosti a ochraně zdraví, tj. informovat zaměstnance o pokynech o bezpečnosti práce, seznámit je s možnými riziky a vytvářet jim příznivé podmínky včetně zvláštní úpravy pracovních podmínek a poskytnout jim dle potřeby osobní ochranné pracovní pomůcky. To mimo jiné znamená mladistvé zaměstnance zaměstnávat pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, nezaměstnávat je pracemi přesčas, prací v noci, pracemi, při nichž mohou být vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu anebo by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví i ostatních zaměstnanců. Porušení uvedených zákonných povinností řeší místně příslušný inspektorát práce, který v návaznosti i na jiné smluvní ujednání posuzuje výkon závislé práce podle zákoníku práce.