Časopis vydává Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech.

Vydává je Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech, která je samosprávou podnikatelů, hájí jejich zájmy a poskytuje jim servis. Redakce časopisu sídlí na rychnovském jednatelství RHK SVČ ve Společenském centru.

Podmínky pro podnikání

„Časopis se zabývá podmínkami pro podnikání na obou stranách česko-polské hranice. Vydavatel má partnera, SIPH Swidnica, který vydává na polské straně podobný časopis Bulletin Predsieborczy. Na obou stranách hranice se tedy objevují kontakty na přeshraniční firmy s možností vyhledání potenciálních partnerů,“ přibližuje časopis šéfredaktor, projektový manažer a vedoucí rychnovského jednatelství hospodářské komory v jedné osobě, Jiří Daniel.

Na Rychnovsku každého zajímají aktivity odehrávající se v regionu, z něho listy přibližují např. projekty:

Pracovník šitý na míru

Zapracování mladých absolventů škol v jejich prvním zaměstnání ve většině případů velmi zatěžuje každou firmu. Nezřídka se setkávají absolventi s otázkou: A jakou máte praxi? Žádnou? …

Projekt zmírňuje dopad těchto problémů tím, že přináší všem 16 firmám zapojeným do projektu po dobu let 2006-07 měsíční dotace ve výši 6 tisíc korun na každého absolventa školy v jeho prvním zaměstnání.

Kromě toho uvolnila hospodářská komora z projektu peníze na odborný profesní růst těchto zaměstnanců ve výši přibližně 9 tisíc korun na jednoho pracovníka během projektu. Na 17 nově vytvořených pracovních místech se během projektu dostalo do svého prvního zaměstnání 31 mladých lidí.

Strojař šitý na míru

Obsahovou náplní jsou si projekty podobné. Rozdíl je v tom, že tento projekt připravila komora na míru firmě KBA Grafitec Dobruška.

Během jednadvaceti měsíců realizace projektu v letech 2006 - 2008 jím prochází celkem 20 nových zaměstnanců firmy, z nich je čtrnáct absolventů ve svém prvním pracovním poměru a firma za to dostává opět dotaci na jejich mzdy ve výši 6 tisíc korun měsíčně.

Všech dvacet nových zaměstnanců prošlo týdenním kurzem komunikace, dvoutýdenním kurzem speciálně zaměřeným na strojaře, klasickým kolečkem po výrobních halách, někteří z nich využívají možnosti výuky anglického a německého jazyka a čtyři nejvhodnější pracovníci se dostali až k obsluze náročných NC strojů.

Náročná a poměrně drahá školení na obsluhu těchto strojů byla hrazena rovněž z prostředků projektu. „S takto účelně směrovanými a využitými dotačními prostředky jsme pochopitelně velmi spokojeni,“ shodují se ve svých vyjádřeních zástupci KBA Grafitec.