Jak uvedla vedoucí poradny Petra Kozlová, od začátku roku v oblasti problémů s dluhy vykázala poradna 355 dotazů, což je o 36 procent víc než loni. Problematika předlužení byla ve srovnání s ostatními občanskoporadenskými oblastmi na prvním místě, každý třetí dotaz se týkal problémů s dluhy. „Poradkyně s klienty nejčastěji řešily práva a povinnosti dlužníků (neschopnost splácet), exekuce či výkon rozhodnutí a oddlužení podle insolvenčního zákona, lidově osobní bankrot,“ upřesnila činnost Petra Kozlová.

Kromě poradenství se letos poradna věnovala rovněž prevenci, a to uspořádáním čtyř besed pro širokou veřejnost s tématem finanční gramotnosti. Vedoucí poradny má zkušenost, že v tomto směru se velmi osvědčila spolupráce s Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou, jehož klientům - kteří patří mezi předlužením zvlášť ohrožené - byly dva ze seminářů určeny.

„Protože počet lidí s předlužením v občanské poradně meziročně narůstá, rádi bychom na prevenci nezdravého zadlužování - prostřednictvím osvětových aktivit pro širokou veřejnost - navázali. Věříme, že projekt bude pokračovat a besedy nabídneme i v nadcházejícím roce,“ ubezpečila Petra Kozlová případné zájemce. Po nezaměstnaných se pracovnice poradny hodlají zaměřit na seniory. Ti se dostávají do dluhové pasti zejména manipulací příbuzných, ale protože se často za svůj problém stydí, pomoc sami nevyhledají.

Agapé, o. s. je nestátní nezisková organizace, která vznikla v r. 2001 za účelem poskytování služeb občanského poradenství na Rychnovsku. Občanská poradna v Rychnově nad Kněžnou nabízí odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. (o soc. službách) - poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva aj.; praktické, věcné a správné informace; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; zprostředkování kontaktu s navazujícími službami (poskytujícími odbornou pomoc).

(zr)