Je aktivní také v oblasti zemědělské výroby, lesnictví nebo myslivosti. Její spektrum zaměření je vážně široké. V pátek se v hotelu K–Triumf ve Velichovkách konala oslava k 15. výročí založení firmy. Mezi pozvanými hosty byli obchodní partneři, zástupci politických stran, zástupci bank a také přátelé a známí. Na akci, jejíž součástí byl bohatý kulturní program, firma Karsit představila část svých výrobků a mělo dojít k podepsání kontraktu za více než dvacet milionů korun.