Jedná se zejména o napodobeniny hraček se jmény známých filmových či televizních postav. Tyto napodobeniny nesplňují příslušné normy, a tak byly staženy z trhu.
Mobilní telefon s postavičkou Spiderman Returns patří právě mezi nebezpečné hračky. Konkrétně u tohoto výrobku hrozí nebezpečí otravy a také poškození sluchu u dětí.
Figurka Spidermana obsahuje vysoké množství olova a rozpustného chromu. Ani samotný mobilní telefon není v pořádku. Jeho používání by mohlo dětem poškodit sluch, protože naměřená hladina zvuku z telefonu přesahovala stanovenou hranici.
Tato hračka byla vyrobena v Číně a hlášení o jejím nebezpečí podala Velká Británie. Úřady proto nařídily okamžité stažení z trhu.
 
Další výrobek, který se nesmí prodávat, jsou svíčky ve tvaru cukrovinek s aroma čokolády, borůvek, ostružin či jahod. I tento produkt byl vyroben v Číně a hrozí u něj nebezpečí spolknutí. To platí zejména u dětí, které jej mohou omylem pro jeho tvar, velikost, vzhled a barvu považovat za potravinu.