Z jak velkého regionu a v jakém objemu se sváží směsný odpad na skládku v Křovicích?
Svozová oblast není přesně definována, protože soutěžíme na trhu. Smlouvy s jednotlivými městy, obcemi i firmami jsou uzavírány na omezené období, takže území, z něhož odpad odvážíme, se v čase mění. V současnosti je to podstatná část Rychnovska a Náchodska a také kousek Královéhradecka. Ročně to jsou desítky tisíc tun odpadu. Komunálního je asi 40 tisíc tun.

Je meziroční nárůst produkce odpadu hodně citelný?
Obecně se dá říct, že navzdory nárůstu třídění roste i objem směsného odpadu, který každý občan produkuje. Do absolutních čísel však silně promlouvá produkce soukromých firem. Některé z nich ale v minulých letech silně postihla recese a jejich produkce výrazně poklesla.

Třídění je tedy na vzestupu?
Jednoznačně ano. Musím v tomto ohledu vyzdvihnout množství exkurzí z nejrůznějších typů škol, které rok od roku narůstá. Je velice podstatné, že děti mají už od raného věku povědomí o tom, co se s odpadem děje a že na skládce končí jen to, co už nemá žádné další využití. Na stoprocentní využitelnost si ale budeme muset ještě pár generací počkat. Je také otázkou, jak dokonalý systém sběru odpadu budou mít města šanci zajistit.

Jak náročné je zpracování tříděného odpadu?
Musím říct, že v tomto směru tržní principy příliš nefungují. Stát do procesu vstupuje direktivně a poskytuje dotace na komodity, jejichž třídění nemá smysl, protože je příliš náročné. To je případ papírových kartonů, jejichž složky se od sebe obtížně oddělují. Neměli bychom se zaměřovat na všechno, ale spíše na to, čeho se produkuje nejvíce.