Smlouvy uzavřené dne 23. dubna v Dobrušce mezi vedením obou podniků počítají s tím, že se Adast bude nově orientovat jako dodavatel dílů a konstrukčních celků pro skupinu KBA a ukončí vývoj, výrobu, prodej a uplatnění na trhu vlastních tiskařských strojů. Naopak KBA-Grafitec soustředí u Adastu významný podíl subdodávek. Také jiné podniky skupiny KBA budou v rámci možností nakupovat u Adastu.

Současně získal KBA-Grafitec odkoupením všechna dosavadní práva Adastu na výrobky, patenty a značky. Adast však dále ponese, stejně jako dříve, záruky za dříve dodané tiskařské stroje. Po skončení smluvně sjednané záruční doby převezme KBA-Grafitec servis a exkluzivně obstarávání náhradních dílů pro všechny existující zákazníky Adastu. K obchodním podmínkám smluv byla sjednána mlčenlivost.

Strategickým partnerstvím získá KBA-Grafitec výrobní kapacity navíc pro pokračování dynamického kurzu růstu posledních tří let. Jens Junker, předseda představenstva KBA-Grafitec poznamenal: „Po velmi úspěšné premiéře našich nových strojů B2 Rapida 75 , vyvinutých společně s kolegy z KBA u pre-Drupa Open House na začátku dubna v podniku KBA Radebeul a vzhledem k bezprostředně před námi stojícího oborového veletrhu Drupa očekáváme v tomto roce opět zřetelný nárůst objednávek našich maloformátových ofsetových strojů. Nevídaným nárůstem obratu během posledních tří let jsme u KBA-Grafitec a u našich dodavatelů narazili na hranici kapacit. Kooperací s Adastem získáme vedle potřebného nárůstu kapacity i kvalifikovaný odborný personál pro plánované další rozšiřování naší pozice na trhu v příštích letech.“

Pro Adast, a. s., která je již nějakou dobu ve vlastnictví Pražské investiční společnosti, znamená dohoda důležitý krok k novému začátku. Předseda představenstva Radovan Macek k tomu dodal: “Po reorganizaci Adastu, která byla před nedávnem nastolena, a s ní spojeném snížení počtu pracovníků na 220, vidíme v partnerství s KBA jakožto celosvětově předním výrobcem tiskařských strojů dobrý základ, abychom se profilovali jako specialista na výrobu dílů a konstrukčních celků tiskařských strojů KBA a udrželi si kvalifikovaná pracovní místa na Moravě. Kromě toho má Adast ve výrobě tiskařských strojů dlouhou tradici a zkušené odborné pracovníky.“