Autoři objevili spoustu myšlenek, poučení a hodnot, které jsou platné i dnes.

Josef Ptáček v ní připravil medailonky z různých oblastí dobrušského podnikání, jeho významných osobností a firem působících v letech 1870 – 1948.

Kniha ale originálním způsobem spojuje tradici dobrušského podnikání s patnáctiletou historií firmy. „Snažili jsme se propojit historii prvorepublikového podnikání v Dobrušce se současností. Vytvořili jsme tím knížku, která ukazuje také kapitoly z historie Dobrušky, místa dřívějších podnikatelů. Našli jsme v té historii spoustu myšlenek, poučení a hodnot, které jsou platné i dnes,“ vysvětluje ředitel společnosti Servisbal Obaly Ladislav Horčička.

Odkazy z historie

Společnost se hlásí k odkazu kartonážní výroby Josefa Kosaře, který provozoval v Dobrušce továrnu na kartonáže a další papírové výrobky.

Firmu založil již v roce 1908 a vedl ji později v moderní továrně až do roku 1948. Byl také veřejně činný. „Měl jsem tu čest, že jsem mohl čerpat z tradice jeho firmy a navázat tím na zdejší historii podnikání,“ říká Ladislav Horčička.

„Historie někdy inspiruje a někdy také poučí,“ míní Josef Ptáček. Společnost Servisbal navazuje i na tradici mechanické tkalcovny a zasilatelského domu Josefa Hartvicha. Dnes se firma totiž věnuje balení průmyslových výrobků a výrobě jejich obalů.

Stejně jako rozvinula své podnikání po roce 1895 firma Šeda výrobou výkonných čistících mlátiček, dnes by se společnost neobešla bez moderního strojního vybavení, které jí pomáhá v kvalitnějším zpracování výrobků a v dobrém servisu pro zákazníky. „Začínali jsme u jednoho psacího stolu a měli pouze velké sny. Ty se podařilo za těch patnáct let realizovat. Dnes máme vlastní areál, moderní technologie, máme na šedesát spolupracovníků,“ vypráví Ladislav Horčička o malé, ale dynamicky se rozvíjející firmě.

Do světa

Ta je aktivním členem mezinárodní obalové a logistické asociace PackSynergy a díky tomu má možnost oborové spolupráce a dalšího rozvoje kvality služeb. Jméno Dobrušky se tak dostává do světa stejně, jako když se zahraničím toulal na zkušenou po vyučení kronikář, písmák a naivní malíř Alois Beer.

Celé své poučení a návaznost na bohatou historii dobrušského podnikání společnost završila reklamní plechovou cedulí malovanou ve starém stylu. „Ta vlastně jakoby reflektuje ta krásná dvacátá léta, ten retro styl a prostředí první republiky,“ dodal Ladislav Horčička.

PAVEL BEDNÁŘ