Úspěšné projekty v rámci 1. výzvy programu LEADER 2007 – 2013, které podporu MAS získaly, mají přispět k rozvoji regionu. Sloužit budou především k lepší infrastruktuře, péči o zeleň, vzhledu obcí, opravám kulturních zařízení nebo pomohou zemědělským podnikatelům.

„V prvním kroku výběru žádostí o dotaci byl k financování vybrán nejlépe bodovaný projekt z každé ze čtyř oblastí, tzv. fischí. Byly jimi konkurenceschop­nost, firmy a produkty, infrastruktura a občanská vybavenost. Jako druhý krok byly až do vyčerpání finančních prostředků vybrány k financování projekty, které získaly další nejvyšší přepočtené bodové ohodnocení za všechny fiche dohromady,“ uvedl předseda MAS Pohoda venkova Luboš Řehák.

MAS obdržela celkem sedmnáct žádostí o podporu. Obce nebo občanská sdružení, ale i podnikatelé, žádali více než deset milionů osm set padesát tisíc korun. Celkové náklady všech projektů dosahovaly výše přes patnáct milionů sedm set tisíc. Podpořeny byly ale jen ty projekty, které nejlépe naplnily cíle MAS a splnily řádně všechny požadavky žádostí.

Hasiči, jeviště, studna

Více než 490 tisíc korun tak získá od MAS například projekt dobrovolných hasičů z Olešnice v Orlických horách Teplo čistě, snadně a levně. „Celým jádrem problému je výměna stávajícího zdroje vytápění hasičské zbrojnice za ekologicky a ekonomicky šetrnější. Dojde k výměně vodního akumulačního kotle za tepelné čerpadlo. Z prostoru původní kotelny pak vznikne zcela nová dílna chemicko-technické služby, která bude sloužit k údržbě dýchací techniky,“ uvedl Vít Klouček z olešnického hasičského sboru.

Obec Dobré s dotací MAS ve výši 446 tisíc úpraví a provede rekonstrukci jeviště v Obecním domě za 496 tisíc korun. Obec Olešnice v Orlických horách získala 112 tisíc na vybudování kombinovaného sportoviště pro efektivnější využívání volného času dětí a mládeže.

Ve Valu se zase mohou radovat z výstavby obecní studny, protože obec stále nemá vodovod. Dále zde díky dotaci budou moci provést údržby prostranství a obnovu zeleně.

Mezi dalšími podpořenými projekty je stavba chodníku v obci Bystré v Orlických horách v celkové výši 520 tisíc, podpořená dotací 468 tisíc, nebo výstavba chodníku podél silnice v Bačetíně, jež získá od MAS více než 1 milion 611 tisíc korun.

Na rekonstrukci a inovaci chléva získal finanční prostředky Miloš Valtera a technologii na údržbu stromů a následné štěpkování větví za 1 785 tisíc korun pro využití v celém regionu bude moci alespoň s částečnou finanční pomocí MAS pořídit zemědělský podnikatel Jiří Petr.

Tělocvičná jednota Sokol Dobřany vymění díky dotaci 363 tisíc střešní krytinu a zateplí strop zdejší sokolovny. Obec Podbřezí zrekonstruuje požární nádrž ve Lhotě Netřebě.

Pavel Bednář