Je to paradox. Členky ID Aerobic Teamu Dobruška v současné sezoně dosáhly skvělých výsledků na celé řadě závodů. Vrcholem byl postup dvou děvčat do finále prestižní republikové soutěže. Přesto IVETA DAŇKOVÁ, zakladatelka a trenérka ID Aerobic Teamu řeší otázku, zda sportovní kolektiv přežije nejbližší měsíce.

Daňková pro letošní sezonu sportovního aerobiku začínající v září a vrcholící v červnu sestavila zbrusu nový tým. Společně jsme se za podstatnou částí sezony ohlédli.

Do sezony jste šla s úkolem vytvořit nový tým. Povedlo se vám to?
Sezona aerobiku představuje deset měsíců perné práce v tréninku a účast na celé řadě závodů. Původní tým se vloni především kvůli přechodu děvčat do vyšší věkové kategorie rozpadl. V kolektivních soutěžích zatím nesoutěžíme, ale připravujeme novou pódiovou sestavu. V závodech jednotlivců jsme si vedli velmi dobře.

Přibližte nám váš závodní tým.
Působí v něm deset děvčat. Špičku tvoří úspěšné trio - Lenka Fléglová, Petra Čiháčková a Tereza Jiroudová. V nejmladší takzvané nulté kategorii soutěžila talentovaná Pavlínka Prudičová. V průběhu sezony postoupila do první kategorie, přestože do ní věkem ještě nepatří. Zásluhou výborných výkonů jsme se ji však rozhodli postaršit. Udělali jsme dobře, neboť se dokázala prosadit i mezi staršími děvčaty.

Členská základna ID Aerobic Teamu je však širší…
Ano. Můžeme do ní zařadit i děti předškolního věku, které trénují jednou týdně. Provozujeme také hodinu junior aerobiku, na níž dochází děti, které nehodlají závodit, ale chtějí si pouze zacvičit. V dospělé kategorii zatím tým nemáme, ale do budoucna plánujeme jeho vytvoření. V neposlední řadě vedeme hodiny cvičení pro veřejnost.

Co si lze představit pod pojmem příprava závodního týmu?
Jeho členky trénují třikrát týdně. Jedna speciální hodina je zaměřena na taneční průpravu a gymnastiku. Během ní se nacvičují provazy, rozštěpy, výkopy a podobně. Tyto prvky v běžných hodinách neděláme. Komerční aerobik se však postupně prolíná se sportovním, takže pokud chceme na závodech uspět, musíme zvládnout i tyto prvky. Běžné tréninky během závodní sezony zpestřují občasná víkendová soustředění. Speciálně se chystáme na plesovou sezonu, během níž prezentujeme naše sestavy v rámci předtančení. Myslím si, že jsme si už dokázali vybudovat dobré jméno, o čemž svědčí časté pozvánky na plesy. Pro holky je předtančení atraktivní formou tréninku s obecenstvem, které je vždy odmění bouřlivým potleskem.

Můžete prozradit, co závodní tým chystá nového?

Připravujeme zbrusu novou pódiovou sestavu s hudbou z filmu Hříšný tanec na počest nedávno zesnulého herce a tanečníka Patricka Swayzeho. Je to mix s modernou na aerobic. S choreografií nám dokonce přislíbili pomoc zkušení lektoři tance.

Uspěli jste na významné soutěži. Můžete být konkrétní?
Nejvíc si cením postupu na republikové finále soutěže Aerobik Master Class pořádané Českým svazem aerobiku v Praze. V první kategorii postoupila Pavlína Prudičová, ve druhé Tereza Jiroudová. Prosadily se mezi patnáct nejlepších v republice. V hlavním městě budou soutěžit v silné konkurenci – mimo jiné s členkami prestižních klubů mistrů světa: Fit klubem Olgy Šípkové nebo Corridorem Jakuba Strakoše. Myslím si, že už samotná účast členek ID Aerobic Teamu Dobruška ve finále je obrovským úspěchem.

V uplynulých dnech jste v týmu musela čelit nečekané nepříjemnosti. Můžete nám přiblížit, o co šlo?
Krátce poté, co jsme začali s nácvikem sestavy Hříšný tanec, uskutečnilo se na dobrušské radnici slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců města za rok 2009. Bohužel došlo k nedorozumění. Jako trenérku mě nikdo neoslovil a neověřil si loňské výsledky. Přesto bylo několik členek našeho týmu oceněno. V našem kolektivu to některé rodiče pobouřilo a zbylým dětem to bylo velmi líto.

Jak vypadá aktuální situace?
Momentálně řeším dilema, zda tým, který jsem několik let pracně budovala, bude vůbec schopen dál existovat. Zda jméno ID Aerobic Team budeme schopni dál prezentovat. Celou věc pokládám za velmi nešťastnou. Přestože se udála zcela bez mého přičinění, chtěla bych se alespoň touto cestou všem rodičům, babičkám a dalším příbuzným omluvit. Jako trenérka prohlašuji, že jsem se na návrhu jmen oceněných děvčat při slavnostním vyhlášení sportovců Dobrušky vůbec nepodílela. Pokud někdo o mých slovech pochybuje, může si je ověřit u kompetentních pracovníků Městského úřadu v Dobrušce. (six)