Přihlášky: přímo na místě v den turnaje nebo e-mail: dra.sbor@tiscali.cz či mobil: 731 057 659. Vklady: 100 Kč. Herní systém: hrát se bude ve čtyř až pětičlenných skupinách, 1. a 2. postupují do finále A, 3. a 4. (5.) do finále B. Soutěže: č. 1 dvouhra mužů ročníků 1974- 1965, č. 2 dvouhra mužů ročníků 1964-1955, č. 3 dvouhra mužů ročníků 1954-1945, č. 4 dvouhra mužů ročníků 1944 a starší. Časový rozpis: do 8.30 prezence soutěží č. 1 a 2, 8.30 – 8.45 losování, 8.46 zahájení soutěží č. 1 a 2, do 9.30 prezence soutěží č. 3 a 4, zahájení v 10.00 – 10.20 hodin.