Sportovní klub Klackaři Kostelec pořádá další ročník společensko –sportovní akce pro zdravotně a tělesně postižené spoluobčany Softbal bez hranic.
Bohatý program, který bude zahájen v 9 hodin zahrnuje softbalový turnaj pro zúčastněné, vystoupení mažoretek, prohlídku hasičské techniky, seskok parašutistů.

Ve areálu bude pro účastníky i příchozí diváky připraveno občerstvení.